Formularz Zgłoszeniowy

Witamy w formularzu rejestracyjnym na kurs Bodynamic (4-letni) planowany w okolicach Wrocławia w dniach 22-27.04.2018 r. (I moduł). Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wpisu i wyboru, a następnie kliknięcie w przycisk DALEJ.

Proszę podać swoje imię:
Proszę podać swoje nazwisko:
Proszę podać swój pełny adres korespondencyjny:
Proszę podać nr telefonu kontaktowego:
Proszę podać swój adres e-mail:
Proszę zaznaczyć to pole, jeśli nie dysponuje Pan/Pani własnym adresem e-mail. W takim przypadku proces rekrutacji nie zostanie dokończony drogą elektroniczną, natomiast przedstawiciel Instytutu Terapii Psychosomatycznej skontaktuje się z Panem/Panią telefonicznie.
 
Z poniższej listy proszę wybrać jedną z kategorii opisujących Pana/Pani wykształcenie:

 
Proszę określić zakres swojego wykształcenia (potwierdzony dyplomem ukończenia szkoły wyższej):

 
Tu można zamieścić dodatkowy komentarz:
Część zajęć prowadzona będzie w kilkuosobowych grupach warsztatowych. Proszę określić swoją znajomość języka angielskiego pozwalającą zaplanować nam podział na grupy:
Jaki zawód wykonuje Pan/Pani aktualnie?
Proszę podać swoje dodatkowe kompetencje nabyte poprzez uczestnictwo w treningach, warsztatach, kursach, itp. (nazwa kursu, ilość godzin):
Czy posiada Pan/Pani praktyczne doświadczenie w zakresie pracy terapeutycznej? Jeśli tak, proszę je opisać w kilku zdaniach.
Proszę opisać w kilku zdaniach, dlaczego chce Pan/Pani wziąć udział w naszym szkoleniu?
Jak dowiedział/-a się Pan/Pani o naszej ofercie?