Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

3-letni kurs certyfikujący Somatic Experiencing dla terapeutów

 

Kurs odbędzie się w latach 2017-2020 w okolicach Krakowa. Będzie składał się z sześciu sześciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 17-22 listopada 2017 r. Poprowadzi ją Anne Janzen, certyfikowana trenerka Somatic Experiencing, terapeutka pracy z ciałem z 18-letnią praktyką. Do udziału w kolejnych zaproszeni zostali Ursula Funke-Kaiser (2. rok) oraz Pedro Prado (3. rok).

Szczegóły poniżej:

 

 

Celem 3-letniego kursu SE jest opanowanie zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczest­nicy zapoznają się z nią jako narzędziem pracy tera­peu­ty­cznej i różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje trzy poziomy zaawansowania (łącznie 216 godzin zegarowych). Każ­dy z nich rea­li­zowany jest w jednym roku kalendarzowym. Ukończenie wszystkich daje umie­jęt­ności i pra­wo do po­sługiwania się me­todą w swojej pracy zawodowej. Aby otrzymać certyfikat terapeuty Somatic Experien­cing®, wy­ma­gana jest po­nadto terapia własna me­todą SE (15 godzin) i superwizja (18 godzin). Terapia wła­sna i superwizja odbywać się będą według indy­wi­du­alnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.

Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie prowadzili bieżącą praktykę.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest potwierdzone odpowiednim dokumentem wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym, tzw. SE-Intro.

 

Szkolenie poprowadzą:

Anne Janzen - trener Somatic Experiencing, licencjonowana tera­peutka w obszarze pracy z ciałem i rolfin­gu, praktyk z 18-letnim doświadczeniem (moduł 1. i 2.).

Ursula Funke-Kaiser – trener Somatic Experiencing, doświadczona psychoterapeutka specjalizująca się w obszarze pra­cy z traumą. Ursula prowadzi prywatną praktykę w Stuttgardzie. Jest członkiem zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia SE. Od wielu lat zgłębia Zen (moduł 3. i 4.).

dr Pedro Prado – trener Somatic Experiencing, psycholog kliniczny z ponad 40-letnim doświadczeniem terapeutycznym, doświadczony certyfikowany nauczyciel rolfingu. Uzy­s­kał doktorat z zakresu psychosomatyki. Od kilkunastu lat prowa­dzi treningi SE w Brazylii, USA i Europie (moduł 5. i 6.).

Przy kursie asystować będzie osiem osób wspierających proces uczenia się. Będą to senior-asystent Szilvia Meggyesy z Niemiec oraz asystenci i junior-asystenci ze Szwecji, Niemiec i Polski.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

 

Harmonogram zajęć I roku kursu:

1. moduł 17-22 listopada 2017 r., Lanckorona (okolice Krakowa)

2. moduł 8-13 maja 2018 r.

3. moduł 8-13 grudnia 2018 r.

4. moduł 9-14 kwietnia 2019 r.

Terminy zajęć III roku kursu zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 5 października 2017 r. tylko poprzez formularz (powyżej).

 

Cena za udział w I poziomie kursu (2 moduły) wynosi 5400 zł (płatność w 3 ratach).

1. opłata wpisowa w wysokości 1000 zł płatna do 6 października 2017 r.*

2. rata w wysokości 2200 zł płatna do 31 października 2017 r.

3. rata w wysokości 2200 zł płatna do 13 kwietnia 2018 r.

* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Organizator planuje, że cena za udział w II i III roku kursu pozostanie na tym samym poziomie (przy założeniu, że kursy Euro i dolara nie ulegną dużym zmianom w stosunku do kursów z dnia publikacji ulotki informacyjnej).

 


Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930

tytułem: „kurs SE Kraków”


 

Miejsce szkolenia:

Hotel "Modrzewiówka", ul. Legionistów 57, 31-143 Lanckorona, www.modrzewiowka.eu

Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. W związku z tym Organizator wynegocjował z hotelem "Modrzewiówka" specjalne ceny pakietów pobytowych.

Opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 880 zł za moduł i obejmuje: 5 noclegów wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) oraz możliwością korzystania z parkingu, wifi, a także sauny i jaccuzi. Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 1090 zł. Pakiet ma charakter nierozłączny - obejmuje wszystkie zawarte w nim usługi; rezygnacja z którejkolwiek nie skutkuje obniżką ceny. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług, będą rozliczać się z hotelem po standardowych stawkach cennika usług hotelowych.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?