Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wymagania w procesie certyfikacji terapeuty Somatic Experiencing® (SE-Practitioner), zgodnie ze standardami SETI  WAŻNE!

 

Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu wydanego przez European Association for Somatic Experiencing (EASE), reprezentujące na naszym kontynencie Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI). Uczestnicy kursu, którzy nie wypełnią wszystkich opisanych poniżej warunków, mają status osób będących w trakcie szkolenia. Należy o tym powiadomić klienta przed rozpoczęciem pracy.

Kurs dla terapeutów SE przeznaczony jest dla osób pracujących z klientami po doświadczeniu traumy; nie może służyć jako forma własnej terapii. Jego adresatami są psychoterapeuci, lekarze, rehabilitanci i inne osoby zajmujące się udzielaniem profesjonalnego wsparcia terapeutycznego.  

Kurs trwa 3 lata i składa się z 36 dni szkoleniowych (216 godzin) rozłożonych na 6 sześciodniowych sesji, odbywających się mniej więcej co pół roku. Oprócz zajęć warsztatowych każdy uczestnik kursu musi odbyć terapię indywidualną (łącznie 15 godzin w ciągu 3 lat) oraz superwizje (18 godzin). Są one konieczne do przejścia na kolejny poziom kursu i do uzyskania certyfikatu. Celem sesji indywidualnych jest uczenie się przez doświadczenie, natomiast podczas superwizji szczegółowo i na konkretnym przykładzie analizuje się zastosowanie narzędzi SE.

Na kursy organizowane w Polsce uzyskaliśmy specjalne ceny sesji i superwizji:

- koszt sesji/superwizji indywidualnej to 40 EUR/godz.,

- koszt superwizji grupowej to 50 EUR/godz. do podziału na 3-4 osoby (grupy do 4 osób) oraz 60 EUR/godz. do podziału na 5-9 osób (grupy do 9 osób),

- koszt superwizji w dużej grupie (pow. 9 osób) jest ustalany z trenerem prowadzącym zależnie od liczby uczestników superwizji.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest zaliczenie uczestnictwa w dwudniowym warsztacie wprowadzającym (tzw. SE-intro), podczas którego prezentowane są podstawy metody. Trener prowadzący SE-intro, działając w imieniu SETI, zastrzega sobie prawo wydania negatywnej rekomendacji na temat uczestnika, który z uzasadnionych powodów nie kwalifikuje się do udziału w kolejnych etapach kursu certyfikacyjnego. Podstawowym z czynników odsuwających w czasie dalszą edukację w zakresie SE jest doświadczenie przez kandydata stosunkowo świeżej traumy, która nie została jeszcze rozwiązana. Dyskwalifikacje z innych powodów zdarzają się bardzo rzadko.

Uczestnictwo w 38 dniach kursu (w tym 2 dni SE-intro) jest obowiązkowe. W przypadku opuszczenia z ważnego powodu nie więcej niż 2 dni kursu nieobecność może zostać nadrobiona poprzez obejrzenie materiału wideo z zajęć oraz dodatkową sesję superwizji (1 godzina za każdy dzień nieobecności). Jeśli nieobecność jest dłuższa, należy odrobić z inną grupą – po uzyskaniu zgody organizatorów i trenerów prowadzących – cały moduł.

Akredytowani przy SETI trenerzy i asystenci potwierdzają swoim podpisem odbyte przez uczestników sesje indywidualne i superwizje. Aby otrzymać certyfikat ukończenia kursu, niezbędne jest odbycie wszystkich wymaganych sesji. Jeśli, zdaniem konsylium złożonego z trenera prowadzącego zajęcia i asystentów, uczestnik kursu nie osiągnął jeszcze wymaganego standardu i/lub niewystarczająco zrozumiał treści kształcenia, może zostać zobowiązany do wzięcia dodatkowych sesji indywidualnych i superwizji. Dotyczy to także przypadków, kiedy uczestnik potrzebuje dodatkowej stabilizacji osobistej - może on wówczas zostać wyłączony z dalszych zajęć do czasu, aż otrzyma konieczne wsparcie.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?