Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Siła by iść dalej

Warsztat rozwojowy z zakresu metody BODYNAMIC®

 

 

Idea warsztatu narodziła się w trakcie 800-kilometrowej pieszej pielgrzymki Oleha do Santiago de Compostella, podczas której codziennie musiał on przemierzyć wielokilometrową trasę, aby osiągnąć zamierzony cel. Pomocne w tym kilkutygodniowym marszu były wspierające zdolności obejmujące duchowość, ciało, połączenia, intencje, nadzieje, znaki, informacje, doświadczenie szczytowe, umiejętności orientacji, etc.

2-dniowy warsztat jest wprowadzeniem do pracy terapeutycznej przedstawiającym rozumienie klu­czo­wej roli ciała i doświadczania na bezpośrednim fizycznym poziomie. Celem tej pracy jest zawsze przy­wró­cenie równowagi, orientacji i zdrowia w całym systemie, przy jednoczesnej integracji doś­wiad­czeń wynikających z przetrwania i poradzenia sobie z przeżytą traumą. Warsztat będzie obejmował pracę z ciałem, elementy teorii oraz rozmowy. W trakcie zajęć będziemy zgłębiać zasoby i strategie każdego z nas, by nauczyć się używać ich do pokonywania życiowych wyzwań.

System Bodynamic® opiera się na założeniu, że dobrostan człowieka zależy od nieustannego szu­ka­nia równowagi pomiędzy byciem w relacji a zachowaniem własnej godności. Metoda ta skupia się na rozwijaniu zasobów, które mają dać podwaliny pod wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Terapeuta wyszkolony w tym kompleksowym systemie potrafi określić, jakie zasoby, adekwatnie do wieku, powinien rozwinąć w sobie klient. Następnie terapeuta podejmuje pracę nad aktywacją konkretnych mięśni w oparciu o etapy rozwojowe. W momencie, gdy osoba odzyska zapomniane wewnętrzne zasoby lub uzyska nowe, możliwe będzie skuteczne zwrócenie się ku głębszym warstwom traumatycznych doświadczeń. Wzmocnienie zasobów i świadomości siebie umożliwia także poszerzenie zakresu wyborów życiowych, jakich klient może dokonać.

Warsztat adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności do kandydatów do udziału w 4-letnim szkoleniu dla terapeutów, którzy chcieliby poznać bliżej metodę Bodynamic.

Więcej informacji o metodzie na poświęconej jej polskiej stronie www.bodynamic.pl

Warsztat poprowadzi Oleh Hukovskyy - psychiatra, psychoterapeuta, praktyk, nauczyciel i superwizor metody Bodynamic. W ostatnich latach pracował ze straumatyzowanymi weteranami, wolontariuszami i cywilnymi ofiarami wojen.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Warsztat adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, a w szczególności do kandydatów do udziału w 4-letnim szkoleniu dla terapeutów, którzy chcieliby poznać bliżej metodę Bodynamic.


Termin: 2-3 grudnia 2017 r.

Miejsce: Wrocław

Koszt: 990 zł (w tym całodzienny bufet kawowy)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 8 listopada tyl­ko poprzez formularz zapisów


Wpłat w wysokości 990 zł należy dokonywać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej Marta Ułaszewska-Żuk

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

tytułem: „Warsztat Bodynamic”

Ostateczny termin wpłat upływa 10 listopada 2017 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?