Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

NARM™

NeuroAffective Relational Model

2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów

 

NARM™ czyli NeuroAffective Relational Model to wywodzący się z terapii psychodynamicznej oraz z Somatic Experiencing nurt psychoterapii zajmujący się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi, które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania. NARM koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddziaływaniu. Bazuje na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem i, czerpiąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szokową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej. W pracy "tu i teraz" na relacji, NARM inspiruje się modelami psychodynamicznymi, takimi jak teoria przywiązania czy teoria relacji z obiektem. Wykorzystuje również elementy Somatic Experiencing, a także odmienne od nurtów zachodnich orientacje w kwestii natury tożsamości. Przyswojenie sobie pracy ujmującej wszystkie wspomniane elementy stanowi radykalną zmianę w klinicznym podejściu do leczenia traumy relacji i przywiązania. NARM, będąc modelem zorientowanym na zasoby, stosuje uważność somatyczną w celu przywrócenia regulacji układu nerwowego i znalezienia rozwiązania dla problemów związanych z tożsamością, takich jak na przykład niskie poczucie własnej wartości, wstyd, czy chroniczne obwinianie się.

Celem 2-letniego kursu jest opanowanie zasad pracy terapeutycznej z problemami rozwojowymi, traumą szokową i emocjonalną metodą NARM. Uczestnicy zapoznają się z tą metodą oraz z różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje łącznie 20 dni zajęć. Aby otrzymać certyfikat jego ukończenia wymagana jest ponadto terapia własna metodą NARM (10 godzin) i superwizja (10 godzin). Terapia własna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.

2-letni kurs NARM jest zaawansowanym szkoleniem poświęconym leczeniu traumy rozwojowej i emocjonalnej. Może być traktowany jako niezależna forma edukacji zawodowej lub też jako etap dalszej specjalistycznej edukacji dla osób, które ukończyły 3-letni kurs z zakresu Somatic Experiencing (szkolenie kategoryzowane przez SETI jako post advanced).

Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie posiadali bieżącą praktykę.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym w metodę NARM. Ponieważ tematyka kursu jest zaawansowanym rozwinięciem metody Somatic Experiencing Petera Levine’a i wykorzystuje jej podstawy teoretyczne, osoby, które ukończyły co najmniej 1. rok edukacji w ramach 3-letniego kursu SE, mogą być zwolnione z obowiązku ukończenia warsztatu wprowadzającego.

 


Kurs poprowadzi: Michael Mokrus – akredytowany nauczyciel NARM, licencjonowany terapeuta i superwizor metod Somatic Experiencing i NARM. Michael ukończył również wiele szkoleń z zakresu terapii psychodynamicznej, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz integralnej psychoterapii somatycznej. Posiada także wieloletnie doświadczenie w medytacji i praktyce mindfulness. Więcej na www.michaelmokrus.de

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Harmonogram zajęć:
1 moduł: 28 listopada - 2 grudnia 2018 r.
2 moduł: 24-28 kwietnia 2019 r.
3 moduł: 19-23 sierpnia 2019 r.
4 moduł: 5-9 lutego 2020 r.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 15 sierpnia 2018 r. tylko poprzez formularz zapisów.

 


 Cena za udział w kursie wynosi 10 800 zł. Płatność w ratach:

  • opłata wpisowa w wysokości 1 600 zł płatna do 17 sierpnia 2018 r.*
  • opłaty za każdy z kolejnych zjazdów w wysokości 2 300 zł płatne w terminach do:
    • 31 października 2018 r.
    • 29 marca 2019 r.
    • 19 lipca 2019 r.
    • 10 stycznia 2020 r.

* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jednocześnie zobowiązaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miejsce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezygnacji z udziału w kursie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od momentu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Podana cena nie uwzględnia opłat za pobyt w miejscu zajęć, a także terapii oraz superwizji wymaganych do uzyskania certyfikatu.

Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej
Baranowice 10, 55-080 Kąty Wrocławskie
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „kurs NARM”

Uwaga! Po upływie terminu poniesienia opłaty wpisowej (17 sierpnia 2018 r.) zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.


 

Miejsce szkolenia:
Zajęcia odbędą się w Centrum Konferencyjnym Pałac Łochów (50 km od Warszawy). Szczegóły opłat zostaną podane w późniejszym terminie. Koszty zakwaterowania wraz z pełnym wyżywieniem nie powinny przekraczać 800 zł (miejsce w pokoju dwuosobowym) i 950 zł (pokój jednoosobowy) za zjazd.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?