Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

NARM™

NeuroAffective Relational Model

2-dniowy warsztat wprowadzający

NARMTM czyli NeuroAffective Relational Model to wywodzący się z terapii psychodynamicznej oraz z Somatic Experiencing nurt psychoterapii zajmujący się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi, które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania.NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i obja­wów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddzia­ływaniu. Bazuje na powiązaniach pomię­dzy problemami psychologicznymi a ciałem i, czer­piąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szo­kową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej. W pracy "tu i teraz" na relacji, NARM™ inspiruje się modelami psychodynamicznymi, takimi jak teoria przywiązania czy teoria relacji z obiektem. Wykorzystuje również elementy Somatic Experiencing®, a także odmienne od nurtów zachodnich orientacje w kwestii natury tożsamości. Więcej informacji o metodzie tutaj

Celem 2-dniowego warsztatu jest wprowadzenie w metodę NARM. Uczestnicy zapoznają się z teorety­cz­nymi pod­sta­wa­mi pracy z traumą emocjonalną i rozwojową, z podstawo­wymi pojęciami stosowanymi w NARM, a także z różnymi możli­woś­ciami zastosowania metody.

Warsztat adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat traumy emo­cjo­­nal­nej i rozwojowej. Szczególnie polecamy uczestnictwo osobom, które planują wziąć udział w 2-letnim kursie dla tera­peutów, ale najpierw chciałyby poznać metodę. Dla osób, które nie ukończyły co naj­mniej 1. roku edukacji w ramach 3-letniego kursu SE, a zamierzają wziąć udział w 2-letnim kursie dla terapeutów z zakresu NARM, uczest­ni­ctwo w war­sztacie wprowadzającym jest obowiązkowe.

Warsztat poprowadzi: Michael Mokrus – akredytowany nauczyciel NARM, licencjonowany tera­peuta i super­­wi­zor metod Somatic Experiencing i NARM. Michael ukończył również wiele szkoleń z zakresu te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz integralnej psychoterapii somatycznej. Posiada także wie­lo­let­nie do­­świadczenie w me­dytacji i praktyce mindfulness. Więcej na www.michaelmokrus.de

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski przez Maję Katarzynę Molską. 


Termin: 16-17 czerwca 2018 r.

Miejsce: Wrocław, Centrum Konferencyjne WenderEdu, ul. Św. Józefa 1/3 (Sala Konferencyjna, 1 p.).

Koszt: 1100 zł (w tym całodzienny bufet kawowy).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 6 maja 2018 r. tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca.


Wpłat w wysokości 1100 zł należy (po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

tytułem: „NARM – kurs wprowadzający”

Ostateczny termin wpłat upływa 7 maja 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?