Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SE Intro

Warsztat wprowadzający w metodę Somatic Experiencing®

 

 

 

Somatic Experiencing® (SE) to skuteczna psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i ła­go­dzenia chro­­nicznego stresu. Jest ona dziełem życia dra Petera A. Levine’a, które powstało dzięki jego ponad 45-let­nie­mu doświadczeniu klinicznemu oraz licznym multidyscyplinarnym badaniom z za­kresu fizjologii, psy­cho­lo­gii, etologii, biologii i neurologii. Podejście SE związane jest z uwal­nia­niem traumatycznego wstrząsu, co sta­­nowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i ura­zów psychicznych. W Polsce metoda znana jest dzięki książkom Pete­ra Levine’a „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy” i „Uleczyć traumę”, a także dzięki działalności po­pu­laryzatorskiej osób, które zajmują się terapią w tym nurcie.

Celem SE-Intro jest wprowadzenie do zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z traumą, najważniejsze pojęcia stosowane w SE, będą mo­gli uczyć się wewnętrznego odczuwania doznań i objawów pojawiających się w ciele oraz świadomego po­dą­żania za nimi, a także zobaczą, jak wygląda sesja prowadzona metodą SE.

Warsztat SE-Intro ma charakter samodzielny, może wziąć w nim udział każdy, kto chce zapoznać się z me­todą SE. Jednak dla osób, które chciałyby podjąć studia na 3-letnim kursie dla terapeutów SE, uczestnictwo w SE-Intro jest obowiązkowe.

Szkolenie poprowadzi Anne Janzen - trener Somatic Experiencing, licencjonowana tera­peutka pracy z ciałem i rolfingu, praktyk z 20-letnim doświadczeniem.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Warsztat SE-Intro adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wspar­­cia terapeu­ty­cz­nego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psy­cho­­te­ra­peu­tów, pedagogów, lekarzy, pie­lęg­niarek, ratowników medycznych, pra­cow­ni­ków ośrod­ków interwencji kryzysowej, a także innych osób zwią­zanych ze sferą zdrowia.


Termin: 13-14 października 2018 r. (sobota w godz. 10:00-18:00, niedziela w godz. 9:00-16:30).

Miejsce: Warszawa

Koszt: 1100 zł (w tym całodzienny bufet kawowy)

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 31 sierpnia 2018 r. tyl­ko poprzez formularz zapisów


Wpłat w wysokości 1100 zł należy (po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

tytułem: „SE – Intro”

Ostateczny termin wpłat upływa 3 września 2018 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?