Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SE w pracy z dziećmi

3-dniowy warsztat z Maggie Kline

 

Somatic Experiencing® (SE) to skuteczna psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i ła­go­dzenia chro­­nicznego stresu. Jest ona dziełem życia dra Petera A. Levine’a, które powstało dzięki jego ponad 45-let­nie­mu doświadczeniu klinicznemu oraz licznym multidyscyplinarnym badaniom z za­kresu fizjologii, psy­cho­lo­gii, etologii, biologii i neurologii. Podejście SE związane jest z uwal­nia­niem traumatycznego wstrząsu, co sta­­nowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i ura­zów psychicznych. W Polsce metoda znana jest dzięki książkom Pete­ra Levine’a „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy” i „Uleczyć traumę”, a także dzięki działalności po­pu­laryzatorskiej osób, które zajmują się terapią w tym nurcie.

Maggie KlineMaggie Kline

Warsztat poprowadzi Maggie Kline – trener Somatic Experiencing, terapeutka ro­dzin, człon­­­­kini Somatic Experiencing International Faculty, współautorka książek „Trau­ma through a Child’s Eyes” oraz „Trauma-Proofing Your Kids”.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

W czasie trzydniowego warsztatu Maggie Kline przedstawi podstawy zrozumienia rozwoju autonomicznego układu nerwowego i jego powiązań z emocjonalną dojrzałością oraz zdolnością do samoregulacji. Trenerka pokaże również, jak przekształcać zwykłe gry i zabawy w zajęcia SE wykorzystujące cykle ładowania i rozładowania, i pomagające dzieciom śledzić, rozwiązywać i integrować swoje stany niepokoju i złości, gdy wychodzą z zamrożenia.

Warsztat adresowany jest do osób praktykujących So­matic Experiencing lub zaintere­so­wanych tą metodą, które chcą pogłębić oraz zintegrować wiedzę o niej w kon­tekście pracy z dziećmi, jak również pracy z wew­nętrznym dzieckiem u osób dorosłych. Forma warsztatu będzie urozmaicona: od elementów wykładowych po­przez prezentację materiałów filmowych po doświadczenia praktyczne. Dla osób, które nie uczestniczyły wcześniej w zajęciach SE-Intro, warunkiem udziału będzie uczestnictwo w 3-godzinnej superwizji w czwartek, 24 sierpnia (koszt 30 EUR).

Tematyka zajęć:

  • Wiek i etapy rozwoju z perspektywy somatycznej.
  • Zasadnicze aspekty zdrowego przywiązania. Poczucie wstydu.
  • Praca z wczesną traumą i przywiązaniem w celu ułatwienia samoregulacji poprzez społeczne zaangażowanie.
  • Aktywności promujące uziemienie, świadomość sensoryczną i śledzenie umiejętności.
  • Integracja podstawowych zasad SE z działalnością artystyczną w celu wspierania poczucia bezpieczeństwa, miareczkowania i ruchu wahadłowego.
  • Włączanie gier w pracę SE z cyklami ładowania / rozładowania, które towarzyszą dzieciom w śledzeniu, orientowaniu się, walce, ucieczce, stawianiu granic, osiadaniu i integrowaniu ich stanów pobudzenia.
  • Nauka gier i zabaw stosowanych w pracy z traumą.
  • Praca z dziećmi i nastolatkami, indywidualnie i w grupie.
  • Studia przypadków.

Termin: 25-27 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Wrocław

Koszt: 1600 zł 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r. tyl­ko po­przez formularz zapisu.

Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy!

Wpłat w wysokości 1600 zł należy (po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) doko­ny­­wać na konto:

Instytut Terapii Psychosomatycznej Marta Ułaszewska-Żuk

25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)

tytułem: „Warsztat z Maggie Kline”

Ostateczny termin wpłat upływa 7 lipca 2017 r.  Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?