Bodynamic Foundation - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
BODYNAMIC FOUNDATION
Roczny kurs z zakresu podstaw
psychoterapii somatycznej Bodynamic

Szkolenie odbędzie się w latach 2020-2021 we Wrocławiu. Będzie składało się z trzech sześciodniowych modułów, które poprowadzą trenerzy metody Bodynamic rekomendowani przez Bodynamic International. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 22-27 września 2020 r.
Bodynamic – nurt psychoterapii somatycznej a zarazem kompleksowy model analizy dynamiki ciała – jest pionierską metodą skoncentrowanej na ciele psychoterapii i psychologii rozwojowej, która integruje najnowsze wyniki badań z takich dziedzin, jak psychomotoryka rozwojowa dziecka, psychoterapia kognitywna, psychoterapia głębi i nauki o mózgu, oraz w sposób szczególny kładzie nacisk na jakość więzi i na zdrowe relacje międzyludzkie.
Przeczytaj więcej o metodzie Bodynamic
Bodynamic Foundation jest rocznym podstawowym szkoleniem z zakresu Bodynamic. Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają struktury charakteru, postawy, a także podstawowe pojęcia konieczne do zrozumienia sposobu budowania relacji i komunikacji charakterystycznego dla podejścia Bodynamic (wzajemna więź, godność, granice, centrowanie i ugruntowanie). Klarowny opis kolejnych faz rozwoju dziecka, w tym kluczowe zagadnienia rozwojowe i ich powiązanie z różnymi mechanizmami obronnymi, stanowią wielopoziomowy opis ludzkiej ekspresji. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy wzmacniają swoje umiejętności, udoskonalają obecność i precyzję w pracy zawodowej.
Podczas szkolenia główny nacisk położony jest na rozwój struktur charakteru poprzez zwrócenie uwagi na określone potrzeby i wyzwania rozwojowe związane z poszczególnymi fazami rozwoju (istnienie, potrzeby, autonomia, itd.). W kształtowaniu tych struktur decydującą rolę odgrywa trauma rozwojowa. Pojawia się ona, gdy dziecko ze strony opiekunów doświadcza ciężkiego i trwałego odrzucenia lub zaniedbania jego potrzeb kluczowych w danej fazie rozwoju. Oznacza to, że dziecko nie może rozwinąć centralnych aspektów swojego self lub może je całkowicie odrzucić.
Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i doświadczają, w jaki sposób dziecko przechodzi przez poszczególne fazy, rozwijając swoje umiejętności motoryczne i napięcie mięśniowe, a także jak dobrowolne wykorzystanie mięśni i napięcia mięśniowego reaguje na określone zewnętrzne wyzwania rozwojowe. W ten sposób odpowiednio powstają struktury ciała i charakteru, które są podzielone na typy hipotoniczne (wczesne) lub hipertoniczne (późne) każda z nich wymaga innego podejścia terapeutycznego. Tworzą one charakterystyczną postawę ciała i odpowiednią jego ekspresję czy mimikę twarzy. W ramach programu treningowego bada się zdolność rozpoznawania i „czytania” tych ucieleśnionych struktur charakteru. Pozwala to wejść w specyficzny dla wieku „rezonans” klienta i optymalnie zintegrować te odpowiednie zasoby z procesem leczenia. Szkolenie zapewnia ponadto różnorodne ćwiczenia dla ciała i techniki, a także wiedzę, która pozwala na dokładniejszą i skuteczniejszą pracę ze straumatyzowanymi klientami.
Zajęcia będą składały się z części teoretycznej i praktycznej. Ćwiczenia prezentowane podczas kursu będzie można od razu wykorzystać na sobie oraz w swojej praktyce terapeutycznej.

Szkolenie podstawowe jest przeznaczone dla osób, które pracują z ludźmi jako psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, nauczyciele, lekarze, doradcy, fizjoterapeuci, terapeuci medycyny alternatywnej, etc. Jest ono adresowane również do osób, które chciałyby podnieść jakość swoich relacji. Szkolenie podstawowe jest otwartym kręgiem edukacyjnym, który pomaga zdobywać i doskonalić umiejętności, jednocześnie dając możliwość kontynuowania szkolenia w 3-letnim szkoleniu dyplomowym (Practitioner Training).
Kurs poprowadzą: Inna Gavriluk oraz Wolfgang Brandt.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 22-27 września 2020 r., Wrocław
2. moduł 8-13 grudnia 2020 r., Wrocław
3. moduł 2-7 marca 2021 r., Wrocław
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 9 sierpnia 2020 r. tylko poprzez formularz rejestracyjny.

Cena za udział w kursie (3 moduły) wynosi 8600 zł (płatność w 4 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2000 zł płatna najpóźniej do 10 sierpnia 2020 r.*
2. rata w wysokości 2200 zł płatna do 4 września 2020 r.
3. rata w wysokości 2200 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
4. rata w wysokości 2200 zł płatna do 9 lutego 2021 r.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Bodynamic”
Po upływie terminu płatności zgłoszenia niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostaną anulowane na rzecz osób z listy rezerwowej.

Miejsce szkolenia:
Centrum szkoleniowe WenderEDU Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław. Strona internetowa: www.wenderedu.pl
Recepcja: tel. 71 733 66 61, tel. 784 980 814, mail [email protected]

Cena za udział w kursie (3 moduły) wynosi 8600 zł (płatność w 4 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2000 zł płatna najpóźniej do 9 sierpnia 2020 r.
2. rata w wysokości 2200 zł płatna do 4 września 2020 r.
3. rata w wysokości 2200 zł płatna do 15 listopada 2020 r.
4. rata w wysokości 2200 zł płatna do 9 lutego 2021 r.Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 22-27 września 2020 r.
2. moduł 8-13 grudnia 2020 r.
3. moduł 2-7 marca 2021 r.


© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści