Bodynamic Foundation - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
BODYNAMIC FOUNDATION
Roczny kurs z zakresu podstaw
psychoterapii somatycznej Bodynamic

Szkolenie odbędzie się w 2023 roku we Wrocławiu lub okolicach. Będzie składało się z trzech sześciodniowych modułów, które poprowadzą trenerzy metody Bodynamic rekomendowani przez Bodynamic International. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 12-17 kwietnia 2023 r.
Bodynamic – nurt psychoterapii somatycznej a zarazem kompleksowy model analizy dynamiki ciała – jest pionierską metodą skoncentrowanej na ciele psychoterapii i psychologii rozwojowej, która integruje najnowsze wyniki badań z takich dziedzin, jak psychomotoryka rozwojowa dziecka, psychoterapia kognitywna, psychoterapia głębi i nauki o mózgu, oraz w sposób szczególny kładzie nacisk na jakość więzi i na zdrowe relacje międzyludzkie.
Przeczytaj więcej o metodzie Bodynamic.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 12-17 kwietnia 2023 r.
2. moduł 20-25 czerwca 2023 r.
3. moduł - jesień 2023 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 26 lutego 2023 r. tylko poprzez formularz rejestracyjny (powyżej).

Cena za udział w kursie (3 moduły) wynosi 11 100 zł (płatność w 4 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2 700 zł płatna najpóźniej do 26 lutego 2023 r.*
2. rata w wysokości 2 800 zł płatna do 21 marca 2023 r. (lub 3 100 zł po 21 marca 2023 r.)
3. rata w wysokości 2 800 zł płatna do 29 maja 2023 r. (lub 3 100 zł po 29 maja 2023 r.)
4. rata w wysokości 2 800 zł płatna do - termin zostanie podany w późniejszym czasie
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Cena kursu obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, opłaty za wynajem sali oraz serwis kawowy. Uczestnicy szkolenia ponoszą we własnym zakresie koszty noclegów i wyżywienia.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Bodynamic Foundation”
Po upływie terminu płatności zgłoszenia niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostaną anulowane na rzecz osób z listy rezerwowej.

Miejsce szkolenia:
Morawa: Pałac Morawa https://palacmorawa.pl
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści