Formularz WOLONTARIAT UKRAINA - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Formularz Zgłoszeniowy
 
W związku z wojną na Ukrainie znajdujemy się obecnie w sytuacji kryzysowej i wielu ludzi potrzebuje wsparcia. Dlatego też, jako Instytut Terapii Psychosomatycznej, w porozumieniu z Somatic Experiencing International, European Association for Somatic Experiencing oraz Polskim Stowarzyszeniem Somatic Experiencing, zwracamy się do wszystkich naszych absolwentów i studentów o pomoc w udzieleniu wsparcia najbardziej potrzebującym uchodźcom z Ukrainy. To jest moment, który woła nas wszystkich, abyśmy włożyli, każdy tak jak potrafi, swój wkład w transformację traumy, która się wydarzyła i nadal się wydarza.
Potrzebujemy konkretnych narzędzi i umiejętności, by oprócz uchodźców wspierać również obywateli Polski, którzy na głębokim poziomie doświadczają i będą doświadczać lęków związanych nie tylko z aktualną sytuacją i obawą o przyszłość swoją i naszego kraju, ale także lęków transgeneracyjnych, które teraz ze zdwojoną siłą domagają się uwagi i transformacji. To jest moment, w którym jako ludzie i terapeuci potrzebujemy w obliczu cierpienia stanąć z otwartym sercem, aby wesprzeć i we właściwy sposób przeprowadzić wszystkich potrzebujących przez szok, którego doświadczyli i wciąż doświadczają.
SEI oraz EASE (instytucje akredytujące praktyków Somatic Experiencing) są gotowe udzielać bezpłatnego wsparcia w postaci szkoleń i webinarów oraz dostarczając niezbędnych protokołów i narzędzi, które pomogą w pracy naszym terapeutom.
Poniżej możecie wypełnić kwestionariusz Waszej gotowości do udzielenia wolontaryjnej pomocy terapeutycznej. Informacje te zbieramy, aby utworzyć bazę danych, która pozwoli ukierunkować i zlokalizować potencjał Waszej dobrej woli i możliwie najlepiej zagospodarować go w oparciu o pojawiające się potrzeby.   

WAŻNE! Przesyłane zgłoszenia zostaną udostępnione podmiotom, które mają bezpośredni kontakt z osobami będącymi w potrzebie w związku z sytuacją wojny na Ukrainie, a także zostaną zamieszczone w internecie. Tym samym - przesyłając zgłoszenie - wyrażacie zgodę na ich ewentualne upublicznienie (imię i nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail, lokalizacja miejsca udzielania pomocy).
                                                         
UWAGA! Po wysłaniu formularza powinniście otrzymać automatycznie generowany mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Jeśli taka wiadomość nie dotrze na Waszą skrzynkę pocztową, proszę sprawdzić folder SPAM.
Brak jakiejkolwiek wiadomości potwierdzającej dokonane zgłoszenie oznacza, że wystąpił błąd w procedurze i należy ją przeprowadzić powtórnie (np. błędnie wpisany adres e-mail, błąd serwera, odrzucenie przez filtry antyspamowe, itp.).
 Stacjonarnie (dysponuję własnym lokalem)
 Stacjonarnie (potrzebuję lokalu)
 Online


 Deklaruję gotowość wolontaryjnego tłumaczenia nieodpłatnych szkoleń i webinarów (z języka angielskiego na polski i odwrotnie)
 Deklaruję gotowość wolontaryjnego tłumaczenia nieodpłatnych materiałów do szkoleń oraz publikacji (z języka angielskiego na polski)

Zgody i oświadczenia

Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne z prawdą i posiadam wyłączne prawo do dysponowania nimi we własnym imieniu. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podane informacje mogą zostać przekazane instytucjom i osobom trzecim (wyłącznie w celach związanych z gromadzeniem danych o osobach udzielających wolontaryjnego wsparcia osobom potrzebującym w związku z sytuacją wojny na Ukrainie).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w formularzu w celu stworzenia bazy danych o osobach deklarujących gotowość udzielenia wolontaryjnej pomocy osobom potrzebującym w związku z sytuacją wojny na Ukrainie.
Ochrona danych osobowych
Po wybraniu przycisku WYŚLIJ zgłoszenie zostanie przekazane do Instytutu Terapii Psychosomatycznej, natomiast na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz wiadomość o przyjęciu zgłoszenia.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści