Formularz zapisów ITP - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Formularz Zgłoszeniowy
 
                                                                  
Witamy w formularzu rejestracyjnym na kurs SOMA. Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wpisu i wyboru, a następnie kliknięcie w przycisk WYŚLIJ.     


Zgody i oświadczenia

Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne z prawdą i posiadam wyłączne prawo do dysponowania nimi we własnym imieniu.

Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w formularzu zapisów on-line w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na kurs organizowany przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofercie szkoleniowej Instytutu Terapii Psychosomatycznej
Ochrona danych osobowych
Po wybraniu przycisku WYŚLIJ Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do Instytutu Terapii Psychosomatycznej, natomiast na podany w formularzu adres e-mail otrzymacie Państwo wiadomość o przyjęciu zgłoszenia.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niewypełnienie pól obowiązkowych wiąże się z Pani/Pana rezygnacją z dalszej procedury rekrutacyjnej.

Informujemy, że:

1. Udostępnione przez Państwa dane osobowe używane będą przez Instytut Terapii Psychosomatycznej wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na kursy organizowane przez Instytut, a także w celu wysyłania subskrybentom bieżących informacji o usługach, promocjach i zmianach zachodzących w ofercie Instytutu.

2. Każdy subskrybent newslettera ma w dowolnym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

3. Subskrybenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Wszelkie modyfikacje danych należy zgłaszać na adres: [email protected]

4. Dostęp do bazy danych adresowych subskrybentów mają tylko uprawnieni pracownicy Instytutu Terapii Psychosomatycznej. Mając na uwadze poszanowanie Państwa dóbr osobistych zobowiązujemy się do nieudostępniania firmom i osobom trzecim Państwa danych adresowych pozostających w naszej dyspozycji (za wyjątkiem danych osobowych wymaganych do uzyskania certyfikatu ukończenia kursu). Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka prywatności.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści