Formularz zapotrzebowania_SE_VI - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Formularz Zgłoszeniowy
 
                                                                  
W imieniu Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Pałac i Folwark Łochów prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na pobyt w hotelu podczas 3 modułu kursu SE. Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wpisu i wyboru, a następnie kliknięcie w przycisk WYŚLIJ.     

WAŻNE! Instytut Terapii Psychosomatycznej pośredniczy wyłącznie w zebraniu zgłoszeń na pobyt i wyżywienie podczas zbliżającego się zjazdu. Przesłanie formularza jest jednocześnie zobowiązaniem do wykupienia zamówionej usługi w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac i Folwark Łochów. Jeżeli Arche SA. (właściciel obiektu) obciąży Instytut Terapii Psychosomatycznej kosztami zamówienia, które nie zostało opłacone przez zamawiającego, koszty te zostaną doliczone do należnych opłat za uczestnictwo w kursie.

UWAGA! Po wysłaniu formularza powinniście otrzymać automatycznie generowany mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Jeśli taka wiadomość nie dotrze na Waszą skrzynkę pocztową, proszę sprawdzić folder SPAM.
Brak jakiejkolwiek wiadomości potwierdzającej dokonane zgłoszenie oznacza, że wystąpił błąd w procedurze i należy ją przeprowadzić powtórnie (np. błędnie wpisany adres e-mail, błąd serwera, odrzucenie przez filtry antyspamowe, itp.).INFORMACJE NA TEMAT POBYTU I WYŻYWIENIAProszę o dodatkowy nocleg ze śniadaniem z 25 na 26 września (dopłata zależna od wyboru pokoju: 220 zł/140 zł lub 280 zł/170 zł lub 350 zł/220 zł)

Zgody i oświadczenia

Oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne z prawdą i posiadam wyłączne prawo do dysponowania nimi we własnym imieniu. Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podane informacje zostaną przekazane Arche SA. (właścicielowi Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego Pałac i Folwark Łochów) jako podstawa do rezerwacji pobytu hotelowego, która może rodzić wymagalne zobowiązanie finansowe wobec Arche SA.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym w celu rezerwacji pobytu podczas szkolenia organizowanego przez Instytut Terapii Psychosomatycznej w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac i Folwark Łochów w dniach 26 września - 1 października 2023 r.
Ochrona danych osobowych
Po wybraniu przycisku WYŚLIJ zgłoszenie zostanie przekazane do Instytutu Terapii Psychosomatycznej, natomiast na podany w formularzu adres e-mail otrzymasz wiadomość o przyjęciu zgłoszenia.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niewypełnienie pól obowiązkowych wiąże się z rezygnacją z dalszej procedury przesłania zamówienia.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści