Formularz zgłoszeń BPract - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Formularz Zgłoszeniowy
 
                                                                  
Witamy w formularzu zgłoszeniowym na roczny kurs Bodynamic Foundation, który planowany jest w 2020 roku w okolicach Wrocławia. Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól wpisu i wyboru, a następnie kliknięcie w przycisk WYŚLIJ.     
UWAGA! Po wysłaniu formularza powinniście Państwo otrzymać mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Jeśli taka wiadomość nie dotrze na Państwa skrzynkę pocztową, proszę sprawdzić folder SPAM.
Brak jakiejkolwiek wiadomości potwierdzającej dokonane zgłoszenie oznacza, że wystąpił błąd w procedurze rekrutacji i należy ją przeprowadzić powtórnie (np. błędnie wpisany adres e-mail, błąd serwera, odrzucenie przez filtry antyspamowe, itp.).


Warunkiem rozpoczęcia kursu Bodynamic Practitioner jest zebranie grupy liczącej min. 17 osób (w tym 2 Organizatorów). W takiej sytuacji cena kursu wyniesie 36000 zł (opłata wpisowa w wysokości 3000 zł oraz opłaty za 15 modułów po 2200 zł każda). Podany koszt nie uwzględnia opłat ponoszonych bezpośrednio na rzecz Bodynamic International lub trenerów/egzaminatorów/asystentów z tytułu opłat za egzaminy oraz sesje indywidualne i superwizje indywidualne i grupowe.

W przypadku rezygnacji jednego lub kilku uczestników zajęć, opłata za najbliższy i każdy kolejny moduł ulegnie zwiększeniu i wyniesie:
2338 zł przy 16 uczestnikach kontynuujących kurs
2494 zł przy 15 uczestnikach kontynuujących kurs
2672 zł przy 14 uczestnikach kontynuujących kurs
2878 zł przy 13 uczestnikach kontynuujących kurs
3118 zł przy 12 uczestnikach kontynuujących kurs
3402 zł przy 11 uczestnikach kontynuujących kurs
3742 zł przy 10 uczestnikach kontynuujących kurs
W przypadku, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10 osób, decyzja o kontynuacji zajęć zostanie uzgodniona ze wszystkimi zainteresowanymi osobami.

UWAGA! Udzielenie odpowiedzi TAK na powyższą deklarację jest warunkiem przyjęcia na kurs.

UWAGA! Udzielenie odpowiedzi TAK na powyższą deklarację jest warunkiem przyjęcia na kurs.
Kurs może rozpocząć się z mniejszą niż 17 liczbą uczestników, o ile kandydaci wyrażą zgodę na podwyższenie opłaty za zajęcia. W takiej sytuacji opłata wyniosłaby:
38250 zł przy 16 uczestnikach (opłata wpisowa 3750 zł oraz 2300 zł za każdy z 15 modułów)
40800 zł przy 15 uczestnikach (opłata wpisowa 4800 zł oraz 2400 zł za każdy z 15 modułów)
43700 zł przy 14 uczestnikach (opłata wpisowa 4700 zł oraz 2600 zł za każdy z 15 modułów)
Wysokość partycypacji w kosztach organizacji kursu w przypadku rezygnacji jednego lub więcej uczestników zostałaby określona w późniejszym terminie, zależnie od liczby osób rozpoczynających udział w zajęciach.

 Łączna liczba uczestników wyniesie 16 osób (opłata 38250 zł)
 Łączna liczba uczestników wyniesie 15 osób (opłata 40800 zł)
 Łączna liczba uczestników wyniesie 14 osób (opłata 43700 zł)

Zgody i oświadczenia

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji o ofercie szkoleniowej Instytutu Terapii Psychosomatycznej
Ochrona danych osobowych
Po wybraniu przycisku WYŚLIJ Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do Instytutu Terapii Psychosomatycznej, natomiast na podany w formularzu adres e-mail otrzymacie Państwo wiadomość o przyjęciu zgłoszenia.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niewypełnienie pól obowiązkowych wiąże się z Pani/Pana rezygnacją z dalszej procedury rekrutacyjnej.

Informujemy, że:

1. Udostępnione przez Państwa dane osobowe używane będą przez Instytut Terapii Psychosomatycznej wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na kursy organizowane przez Instytut, a także w celu wysyłania subskrybentom bieżących informacji o usługach, promocjach i zmianach zachodzących w ofercie Instytutu.

2. Każdy subskrybent newslettera ma w dowolnym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Instytut Terapii Psychosomatycznej.

3. Subskrybenci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Wszelkie modyfikacje danych należy zgłaszać na adres: [email protected]

4. Dostęp do bazy danych adresowych subskrybentów mają tylko uprawnieni pracownicy Instytutu Terapii Psychosomatycznej. Mając na uwadze poszanowanie Państwa dóbr osobistych zobowiązujemy się do nieudostępniania firmom i osobom trzecim Państwa danych adresowych pozostających w naszej dyspozycji (za wyjątkiem danych osobowych wymaganych do uzyskania certyfikatu ukończenia kursu). Więcej szczegółów na temat przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka prywatności.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści