Kurs Reorientacja narodzin - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Reorienting Birth
Reorientacja narodzin
2-modułowy kurs zaawansowany
Kurs odbędzie się w pierwszej połowie 2024 roku w Morawie k. Strzegomia. Będzie składał się z dwóch modułów. Moduł inaugurujący zaplanowany jest w dniach 1-5 lutego 2024 r. Poprowadzi go twórczyni metody Bodynamic Lisbeth Marcher przy współudziale Wolfganga Brandta. Będzie to ostatnie, pożegnalne szkolenie Lisbeth Marcher.
UWAGA! Od 23 listopada zapisy tylko na listę rezerwową.
Narodziny to piękny i skomplikowany proces, który może odcisnąć głębokie piętno na człowieku i jego dalszym rozwoju, wpływając na całe jego późniejsze życie. Podczas tego szkolenia dowiesz się o różnych rodzajach wdrukowań dokonujących się podczas narodzin i na jakim etapie narodzin dany rodzaj wdrukowania byłby najbardziej widoczny.
Wdruk jest postrzegany jako zachowanie, wzorzec emocjonalny i myślowy, który dana osoba posiada oraz doświadcza braku nad nim kontroli. Niektóre wdrukowania są konstruktywne, a niektóre nie. Podczas szkolenia prowadzący skupią się na obu ich rodzajach: jak narodziny powinny przebiegać, co się dzieje, gdy na różnych ich etapach przebiega coś niewłaściwie oraz jak można to zmienić.
Wdrukowania objawiają się, na przykład, poczuciem że:
  • nigdy nie dam rady,
  • nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu,
  • kiedy coś się dzieje, nigdy nie dzieje się to we właściwym czasie,
  • kiedy jestem w dużym stresie, dużo pracuję, ale potem dostaję grypy, nie mogę zrobić więcej i kończę nie wykonując zadania.
Podczas szkolenia omówione zostaną etapy narodzin i ich konsekwencje dla późniejszego życia:
  • czas poprzedzający (tydzień przed),
  • poród miękki - pierwszy etap porodu związany z rozszerzaniem się macicy,
  • etap przejściowy - przejście między bólami porodowymi pierwszego etapu a bólami porodowymi drugiego etapu, w którym macica porusza się na różne sposoby,
  • ciężki poród - drugie bóle porodowe,
  • wyjście dziecka na świat
  • pierwsze chwile i dni po porodzie.
Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, z jaką fazą narodzin związany może być dany objaw i w jaki sposób można to zmienić. Nauczyciel omówi każdy etap, a uczestnicy będą ćwiczyć na sobie nawzajem, pod nadzorem prowadzących. Będzie również czas na wymianę doświadczeń i uzyskanie lepszego wglądu w praktyczne aspekty reorientacji porodu (lub jego części). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają także wiedzę o tym, jak pracować z klientkami w ciąży i po ciąży.
Kurs adresowany jest do terapeutów i studentów metody Bodynamic, profesjonalnych psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, pielęgniarek, położnych, douli, fizjoterapeutów pracujących z problemami psychosomatycznymi oraz w miarę wolnych miejsc dla innych osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego.
Kurs poprowadzi Lisbeth Marcher – twórczyni, nauczycielka i superwizor podejścia Bodynamic, była przewodnicząca EABP (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Ciała), ma ponad 50-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie pracy z ciałem i psychosomatyką. Jej odkrycia w zakresie występowania hiporeaktywnych reakcji mięśniowych, model mapy ciała oraz system struktur charakteru były inspiracją do stworzenia i rozwoju wielu innych podejść i metod terapeutycznych, w tym między innymi dla takich znanych autorów jak Marianne Bentzen, Peter Levine, Laurence Heller czy Raja Selvam.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 1-5 lutego 2024 r.
2. moduł 1-4 maja 2024 r.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada 2023 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Organizator w porozumieniu z Bodynamic International zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń w oparciu o kolejność ich dokonania, jak również kompetencje kandydatów (trening ma charakter zaawansowany i przeznaczony jest przede wszystkim dla doświadczonych praktyków pracy z ciałem).
Cena udziału w kursie wynosi 8 400 zł (terminowa płatność w 3 ratach).
1. rata (tzw. opłata wpisowa) w wysokości 2100 zł płatna do 1 grudnia 2023 r.
2. rata w wysokości 3500 zł płatna do 15 stycznia 2024 r. lub 3800 zł po upływie tego terminu.
3. rata w wysokości 2800 zł płatna do 15 kwietnia lub 3000 zł po upływie tego terminu.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie po upływie regulaminowego terminu płatności tej opłaty. W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „kurs Reorientacja narodzin”
Miejsce szkolenia:
Morawa: Pałac Morawa https://palacmorawa.pl
Opłata za szkolenie nie zawiera kosztów pobytu, który uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W imieniu Pałacu Morawa, około 3-4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kursu prześle uczestnikom aktualną ofertę pakietów obejmujących noclegi i wyżywienie podczas zajęć.  
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści