Kurs Reorientacja narodzin - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Reorienting Birth
Reorientacja narodzin
2-modułowy kurs zaawansowany
Kurs odbędzie się w pierwszej połowie 2024 roku w Morawie k. Strzegomia. Będzie składał się z dwóch modułów. Moduł inaugurujący zaplanowany jest w dniach 1-5 lutego 2024 r. Poprowadzi go twórczyni metody Bodynamic Lisbeth Marcher przy współudziale Wolfganga Brandta. Będzie to ostatnie, pożegnalne szkolenie Lisbeth Marcher.
UWAGA! Zapisy zamknięte. Brak wolnych miejsc.
Narodziny to piękny i skomplikowany proces, który może odcisnąć głębokie piętno na człowieku i jego dalszym rozwoju, wpływając na całe jego późniejsze życie. Podczas tego szkolenia dowiesz się o różnych rodzajach wdrukowań dokonujących się podczas narodzin i na jakim etapie narodzin dany rodzaj wdrukowania byłby najbardziej widoczny.
Wdruk jest postrzegany jako zachowanie, wzorzec emocjonalny i myślowy, który dana osoba posiada oraz doświadcza braku nad nim kontroli. Niektóre wdrukowania są konstruktywne, a niektóre nie. Podczas szkolenia prowadzący skupią się na obu ich rodzajach: jak narodziny powinny przebiegać, co się dzieje, gdy na różnych ich etapach przebiega coś niewłaściwie oraz jak można to zmienić.
Wdrukowania objawiają się, na przykład, poczuciem że:
  • nigdy nie dam rady,
  • nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu,
  • kiedy coś się dzieje, nigdy nie dzieje się to we właściwym czasie,
  • kiedy jestem w dużym stresie, dużo pracuję, ale potem dostaję grypy, nie mogę zrobić więcej i kończę nie wykonując zadania.
Podczas szkolenia omówione zostaną etapy narodzin i ich konsekwencje dla późniejszego życia:
  • czas poprzedzający (tydzień przed),
  • poród miękki - pierwszy etap porodu związany z rozszerzaniem się macicy,
  • etap przejściowy - przejście między bólami porodowymi pierwszego etapu a bólami porodowymi drugiego etapu, w którym macica porusza się na różne sposoby,
  • ciężki poród - drugie bóle porodowe,
  • wyjście dziecka na świat
  • pierwsze chwile i dni po porodzie.
Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, z jaką fazą narodzin związany może być dany objaw i w jaki sposób można to zmienić. Nauczyciel omówi każdy etap, a uczestnicy będą ćwiczyć na sobie nawzajem, pod nadzorem prowadzących. Będzie również czas na wymianę doświadczeń i uzyskanie lepszego wglądu w praktyczne aspekty reorientacji porodu (lub jego części). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają także wiedzę o tym, jak pracować z klientkami w ciąży i po ciąży.
Kurs adresowany jest do terapeutów i studentów metody Bodynamic, profesjonalnych psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, pielęgniarek, położnych, douli, fizjoterapeutów pracujących z problemami psychosomatycznymi oraz w miarę wolnych miejsc dla innych osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego.
Kurs poprowadzi Lisbeth Marcher – twórczyni, nauczycielka i superwizor podejścia Bodynamic, była przewodnicząca EABP (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Ciała), ma ponad 50-letnie doświadczenie praktyczne w zakresie pracy z ciałem i psychosomatyką. Jej odkrycia w zakresie występowania hiporeaktywnych reakcji mięśniowych, model mapy ciała oraz system struktur charakteru były inspiracją do stworzenia i rozwoju wielu innych podejść i metod terapeutycznych, w tym między innymi dla takich znanych autorów jak Marianne Bentzen, Peter Levine, Laurence Heller czy Raja Selvam.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 1-5 lutego 2024 r.
2. moduł 1-4 maja 2024 r.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada 2023 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Organizator w porozumieniu z Bodynamic International zastrzega sobie prawo wyboru zgłoszeń w oparciu o kolejność ich dokonania, jak również kompetencje kandydatów (trening ma charakter zaawansowany i przeznaczony jest przede wszystkim dla doświadczonych praktyków pracy z ciałem).
Cena udziału w kursie wynosi 8 400 zł (terminowa płatność w 3 ratach).
1. rata (tzw. opłata wpisowa) w wysokości 2100 zł płatna do 1 grudnia 2023 r.
2. rata w wysokości 3500 zł płatna do 15 stycznia 2024 r. lub 3800 zł po upływie tego terminu.
3. rata w wysokości 2800 zł płatna do 15 kwietnia lub 3000 zł po upływie tego terminu.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie po upływie regulaminowego terminu płatności tej opłaty. W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „kurs Reorientacja narodzin”
Miejsce szkolenia:
Morawa: Pałac Morawa https://palacmorawa.pl
Opłata za szkolenie nie zawiera kosztów pobytu, który uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. W imieniu Pałacu Morawa, około 3-4 tygodni przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator kursu prześle uczestnikom aktualną ofertę pakietów obejmujących noclegi i wyżywienie podczas zajęć.  
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści