Lisbeth Marcher - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Cena warsztatu: 1200 zł
Płatność do 30 kwietnia 2019 r.

Wrocław, 1-2 czerwca 2019 r.
Jak odbudować przywiązanie z innymi i utrzymać kontakt z samym sobą
Lisbeth Marcher, Hadi Marcher
2-dniowy warsztat rozwojowy w oparciu o metodę BodynamicTM

W trakcie dwudniowego warsztatu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat przywiązania. Przywiązanie polega na tworzeniu więzi z drugim człowiekiem. Tworzyć więź to rozwijać kontakt z innym człowiekiem obejmujący poczucie bezpieczeństwa i wzajemne oddanie. Przywiązanie nieodłącznie towarzyszy naszemu życiu i na różnych etapach rozwoju uczymy się odpowiednich sposobów wchodzenia w relację z innymi ludźmi.
Nie zawsze nauka ta przebiegała we właściwy, konstruktywny sposób. Dlatego podczas warsztatu z Lisbeth Marcher uczestnicy zajęć będą mogli doświadczać różnych aspektów przywiązania. W trakcie ćwiczeń praktycznych będą mieli możliwość nauczenia się nowych umiejętności, których nie mieli szansy wykształcić w okresie dziecięcym.
Głównym założeniem Bodynamic jest przekonanie, że człowiek jest istotą społeczną, która kieruje się instynktem stadnym w poszukiwaniu kontaktu i więzi z innymi. Robi to jednak w taki sposób, aby nie stracić przy tym godności i dumy. Poszukuje w tym, jak mówi Lisabeth Marcher, wzajemnej więzi. Zaburzenia zachowania u osób dorosłych wynikają z zaburzenia zdrowej więzi, którego doświadczyły w trakcie jednego lub kilku etapów rozwojowych w okresie dzieciństwa.
Rozwój człowieka jest niesamowitym i złożonym procesem. Wraz z kolejnymi etapami motorycznymi,  jak siadanie, raczkowanie czy chodzenie, zachodzi u dziecka rozwój psychiczny oraz emocjonalny. W efekcie człowiek przechodzi transformację, która u swych podstaw motywowana jest pragnieniem dziecka do nawiązania głębokiej wzajemnej więzi z innymi osobami i z otaczającym je światem.
Ostatecznie ten rozwój będzie kształtowany przez stres (normalny i/lub nietypowy) oraz traumy, których dziecko doświadcza podczas wzrastania. Jeśli wysiłki dziecka w nawiązywaniu wzajemnej więzi powodują jego frustrację, ciało i umysł dziecka utworzą mechanizmy obronne, które możemy zaobserwować zarówno w strukturze ciała, jak i w osobowości. W późniejszym rozwoju wczesne mechanizmy obronne stają się podstawą przyszłych wzorców kontaktów interpersonalnych, często dając początek nowym mechanizmom obronnym.
Bodynamic pracuje w oparciu o założenie, że mechanizmy obronne służą istotnym celom i nie powinny być usuwane bezrefleksyjnie. Choć mogą być uciążliwe, stanowią dowód na występowanie twórczych strategii przetrwania. Zrozumienie tego prostego faktu pozwala nam naprawdę dbać o siebie i innych takich, jakimi jesteśmy, a nie takich, jakimi powinniśmy być.
Gdy klient czuje wsparcie i doświadczy nowych wzorców zdrowej relacji, będzie znacznie lepiej wyposażony w zasoby, a utrzymywanie starych postaw obronnych nie będzie mu potrzebne; będzie mógł więc w naturalny sposób z nich zrezygnować.
Przeczytaj więcej o metodzie BodynamicTM

Warsztat oparty będzie o teorię i praktykę zawartą w kompleksowym systemie Bodynamic, który Lisbeth Marcher stworzyła w latach siedemdziesiątych XX wieku i który rozwija po dziś dzień, nauczając praktyków w wielu krajach świata.
Zajęcia będą składały się z części teoretycznej i praktycznej. Ćwiczenia prezentowane podczas warsztatu będzie można od razu wykorzystać na sobie oraz w swojej praktyce terapeutycznej.Warsztat adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, którzy pracują z innymi osobami jako terapeuci, lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni, itp.
Warsztat poprowadzą: Lisbeth Marcher oraz Hadi Marcher
Lisbeth Marcher jest twórczynią metody Bodynamic, założycielką instytutu Bodynamic International oraz międzynarodową superwizorką wszystkich zagadnień związanych z nauczaniem i wdrażaniem metody Bodynamic. W przeszłości była prezesem EABP (European Association for Body Psychotherapy). Od kilkudziesięciu lat wykłada i prezentuje swoją pracę w wielu krajach świata. Jej największym wkładem w system Bodynamic jest rozpoznanie hyporesponsywnej reakcji w sposobie bycia ludzi i jak to zachowanie jest reprezentowane w mięśniach ciała (jako mięśnie hyporesponsywne w porównaniu do mięśni reagujących hiperresponsywnie). Lisbeth Marcher rozwinęła system tworzenia tzw. mapy ciała - graficznego odwzorowania tonusu (stopnia napięcia) poszczególnych mięśni w ciele, odpowiadającego psychofizycznym ograniczeniom i blokadom powstałym na poszczególnych etapach rozwoju dziecka. Brała także udział w rozwijaniu podejścia Bodynamic w zakresie pracy z traumą szokową.
Hadi Marcher jest wnukiem Lisbeth i należy do trzeciego pokolenia członków rodziny aktywnie angażujących się w propagowanie i rozwijanie Bodynamic. Aktualnie jest członkiem zarządu Bodynamic International. W przeszłości Hadi pracował jako pedagog z dziećmi i młodzieżą, a także w ramach działalności Czerwonego Krzyża udzielał pomocy w obozach dla uchodźców. Od wielu lat Hadi, wykorzystując podejście Bodynamic, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, takie jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, PTSD, a także z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania i osobami wykorzystywanymi seksualnie. Prowadzi warsztaty i promuje metodę Bodynamic w wielu krajach świata.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Termin: 1-2 czerwca 2019 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 1200 zł (w tym całodzienny bufet kawowy).
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 28 kwietnia 2019 r. tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wpłat w wysokości 1200 zł należy (po otrzymaniu informacji od organizatora) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Lisbeth Marcher”
Ostateczny termin wpłat upływa 30 kwietnia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści