Maggie Kline - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Trauma oczami dziecka
Maggie Kline
3-dniowy warsztat w oparciu o metodę Somatic ExperiencingTM

W trakcie trzydniowego warsztatu Maggie Kline będzie nauczała, jak pomóc reorga­ni­­zo­wać i równoważyć auto­nomiczny system nerwowy dzieci, które przeżyły przy­tła­czające doświadczenie traumatyczne lub stre­su­jące wydarzenie. Zaprezentuje rów­nież, jak uży­wać zabawy, gier i sztuki, w połączeniu z podstawami Somatic Experiencing, w celu uwol­­nienia i dopełnienia udarem­nio­nych odruchów przetrwania, aby możliwe było przywrócenie rów­no­wa­gi oraz zdolności orientacji i obronnych/ochronnych impulsów, a także aby wydobyć zdolność przy­wią­za­nia i zdrowego zaangażowania społecznego.

Warsztat adresowany jest do osób praktykujących So­matic Experiencing lub zaintere­so­wanych tą metodą, które chcą pogłębić oraz zintegrować wiedzę o niej w kon­tekście pracy z dziećmi, jak również pracy z wew­nętrznym dzieckiem u osób dorosłych. Forma warsztatu będzie urozmaicona: od elementów wykładowych po­przez prezentację materiałów filmowych po doświadczenia praktyczne.
Ponieważ podczas zajęć Maggie Kline będzie odwoływać się do pojęć i wiedzy z zakresu Somatic Experiencing, zaleca się, aby uczestnicy warsztatu znali podstawy tej metody (co najmniej ukończone szkolenie SE-Intro). W przypadku osób, które nie spełniają tego warunku, oczekiwane jest zapoznanie się z tematyką pracy z traumą metodą Somatic Experiencing (książki Petera Levine, np. Trauma i pamięć, Uleczyć traumę, Obudźcie tygrysa). Organizator zastrzega, że podczas zajęć nie będzie przestrzeni na wyjaśnianie elementarnych podstaw SE, w związku z czym osoby, które nie będą posiadać ogólnej orientacji w tej metodzie, mogą mieć trudność w pełnym zrozumieniu i przyswojeniu prezentowanej tematyki.
Przeczytaj więcej o metodzie Somatic ExperiencingTM

Tematyka zajęć:
  • Wiek i etapy rozwoju z perspektywy somatycznej.
  • Praca z wczesną traumą i przywiązaniem w celu ułatwienia samoregulacji poprzez społeczne zaangażowanie.
  • Aktywności promujące uziemienie, świadomość sensoryczną i śledzenie umiejętności.
  • Integracja podstawowych zasad SE z działalnością artystyczną w celu wspierania poczucia bezpieczeństwa, miareczkowania i ruchu wahadłowego.
  • Włączanie gier w pracę SE z cyklami ładowania / rozładowania, które towarzyszą dzieciom w śledzeniu, orientowaniu się, walce, ucieczce, stawianiu granic, osiadaniu i integrowaniu ich stanów pobudzenia.
  • Praca z traumą seksualną, traumą medyczną i żałobą.
  • Nauka gier i zabaw stosowanych w pracy z traumą po katastrofie.
  • Praca z dziećmi, indywidualnie i w grupie.
             

Warsztat poprowadzi: Maggie Kline
Maggie Kline – trener Somatic Experiencing, terapeutka ro­dzin posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie pracy terapeutycznej, człon­­­­kini Somatic Experiencing International Faculty, współautorka książek „Trau­ma through a Child’s Eyes” oraz „Trauma-Proofing Your Kids” (wraz z Peterem Levine).


Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Termin: 28-30 sierpnia 2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 1950 zł (w tym całodzienny bufet kawowy).
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 7 sierpnia 2020 r. tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wpłat w wysokości 1950 zł należy dokonywać na konto (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia rejestracji):
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Trauma oczami dziecka”
Ostateczny termin wpłat upływa 10 sierpnia 2020 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.
Uwaga! W przypadku utrzymania zakazu lotów z USA do Polski lub obowiązku kwarantanny po przylocie, szkolenie zostanie odwołane.
Cena warsztatu: 1950 zł
Płatność do 10 sierpnia 2020 r.

Wrocław, 28-30 sierpnia 2020 r.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści