Maggie Kline - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Trauma oczami dziecka
Maggie Kline
12-godzinny webinar online w oparciu o metodę Somatic ExperiencingTM

W trakcie webinaru Maggie Kline będzie nauczała, jak pomóc reorga­ni­­zo­wać i równoważyć auto­nomiczny system nerwowy dzieci, które przeżyły przy­tła­czające doświadczenie traumatyczne lub stre­su­jące wydarzenie. Zaprezentuje rów­nież, jak uży­wać zabawy, gier i sztuki, w połączeniu z podstawami Somatic Experiencing, w celu uwol­­nienia i dopełnienia udarem­nio­nych odruchów przetrwania, aby możliwe było przywrócenie rów­no­wa­gi oraz zdolności orientacji i obronnych/ochronnych impulsów, a także aby wydobyć zdolność przy­wią­za­nia i zdrowego zaangażowania społecznego.
ZAPISY ZAKOŃCZONE (limit miejsc wyczerpany)
Webinar adresowany jest do terapeutów pracujących z dziećmi, z rodzicami, nauczycieli, osób praktykujących So­matic Experiencing lub zaintere­so­wanych tą metodą, które chcą pogłębić oraz zintegrować wiedzę o niej w kon­tekście pracy z dziećmi, jak również pracy z wew­nętrznym dzieckiem u osób dorosłych. Forma zajęć będzie urozmaicona: od elementów wykładowych po­przez prezentację materiałów filmowych po doświadczenia praktyczne.
Ponieważ podczas webinaru Maggie Kline będzie odwoływać się do pojęć i wiedzy z zakresu Somatic Experiencing, zaleca się, aby uczestnicy zajęć znali podstawy tej metody. W przypadku osób, które nie spełniają tego warunku, oczekiwane jest zapoznanie się z tematyką pracy z traumą metodą Somatic Experiencing (książki Petera Levine, np. Trauma i pamięć, Uleczyć traumę, Obudźcie tygrysa).
Organizator zastrzega, że podczas zajęć nie będą wyjaśniane elementarne podstawy SE, w związku z czym osoby, które nie będą posiadać ogólnej orientacji w tej metodzie, mogą mieć trudność w pełnym zrozumieniu i przyswojeniu prezentowanej tematyki.
Przeczytaj więcej o metodzie Somatic Experiencing

Tematyka zajęć:
  • Wiek i etapy rozwoju z perspektywy somatycznej.
  • Osiem podstawowych zasad zdrowego przywiązania wraz z działaniami, jak rozwijać aktywność brzusznego nerwu błędnego i zaangażowanie społeczno-emocjonalne w każdym wieku.
  • Praca z wczesną traumą i przywiązaniem w celu ułatwienia samoregulacji poprzez społeczne zaangażowanie.
  • Aktywności promujące uziemienie, świadomość sensoryczną i śledzenie umiejętności.
  • Integracja podstawowych zasad SE z działalnością artystyczną w celu wspierania poczucia bezpieczeństwa, miareczkowania i ruchu wahadłowego.
  • Włączanie gier w pracę SE z cyklami ładowania / rozładowania, które towarzyszą dzieciom w śledzeniu, orientowaniu się, walce, ucieczce, stawianiu granic, osiadaniu i integrowaniu ich stanów pobudzenia.
  • Praca z traumą seksualną, traumą medyczną i żałobą.
  • Nauka gier i zabaw stosowanych w pracy z traumą po katastrofie.
  • Przykłady pracy z dziećmi, indywidualnie i w grupie.
             

Warsztat poprowadzi: Maggie Kline
Maggie Kline – trener Somatic Experiencing, terapeutka ro­dzin i dzieci posiadająca 35-letnie doświadczenie pracy terapeutycznej, człon­­­­kini Somatic Experiencing International Faculty, współautorka książek m.in. „Trau­ma through a Child’s Eyes” oraz „Trauma-Proofing Your Kids” (wraz z Peterem Levine). Od wielu lat prowadzi kursy i warsztaty na całym świecie.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Termin: 2-5 listopada 2022 r. w godz. 18:30 - 21:30
Koszt: 1300 zł (przy płatności do 7 października 2022 r.) lub 1500 zł (przy płatności po 7 października 2022 r.).

Wpłat w odpowiedniej wysokości należy dokonywać na konto (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia rejestracji):
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Trauma oczami dziecka”
Ostateczny termin wpłat upływa 24 października 2022 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Osoby, które zapiszą się na warsztat, dzień przed spotkaniem otrzymają wiadomość mailową z linkiem do webinaru oraz krótką instrukcją obsługi dostępu (oprogramowanie Zoom). W dniu szkolenia około godz. 18:25 należy kliknąć w link i oczekiwać na przyłączenie do spotkania online, które rozpocznie się o godz. 18:30.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści