NARM Touch - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
NARM - Touch
Regulacja neuroafektywna przy pomocy dotyku
2-modułowy kurs zaawansowany
tylko dla Praktyków NARM™

Badania pokazują, że dotyk, zanim rozwinie się zdolność mowy, jest niezbędnym fundamentem naszych najwcześniejszych doświadczeń relacyjnych – jest podstawowym sposobem nawiązywania relacji między opiekunem a dzieckiem. Poprzez dotyk rozwijamy obraz naszego ciała, jego granic i poczucie ucieleśnienia, które zawiera wszystkie nasze doświadczenia na poziomie neurofizjologicznym, emocjonalnym, behawioralnym i poznawczym.
Seminarium NARM-Touch koncentrować się będzie na znaczeniu świadomego dotyku, gdy uczymy się samoregulacji poprzez współregulację, pracując z pamięcią utajoną i wyzwaniami związanymi z doświadczeniem wczesnego przywiązania. Szkolenie będzie odnosić się do nieprzystosowania emocjonalnego, relacyjnego, poznawczego i rozwojowego, których nie można przepracować wyłącznie środkami słownymi. Aby pracować z tymi wrażliwymi jakościami, istotne jest włączenie do wspólnej pracy zarówno inteligencji ciała, jak i inteligencji mózgu.
Ten specjalistyczny trening kliniczny umożliwia charakterystyczne podejście do pracy z kluczowymi wzorcami „usztywniania” i „zapadania się” w reakcji na traumę rozwojową. Systematyczna dekonstrukcja somatycznych składników traumy relacyjnej i emocjonalnej jest potężnym narzędziem dla osób pragnących pogłębić swoje umiejętności w psychoterapii somatycznej.
Wyszkoleni psychoterapeutycznie praktycy NARM stopniowo będą uczyć się kształtować w swojej praktyce klinicznej pewność siebie w integrowaniu interwencji zorientowanych na ciało, terapeutycznego dotyku oraz wykorzystania samodotyku u pacjentów. Natomiast praktycy NARM z doświadczeniem w terapii somatycznej poszerzą swoją wiedzę i umiejętności psychologiczne oraz nauczą się interwencji i sformułowań językowych, które z większą łatwością i wrażliwością odnoszą się do traumy rozwojowej i emocjonalnej.

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ (uwaga! treść może ulec zmianie):
 • Proste techniki terapii ciała i skoncentrowany na kliencie (self) dotyk do pracy "dół-góra" z domyślnymi zachowaniami proceduralnymi, postawą i ruchem oraz "góra-dół" z myślami, przekonaniami i identyfikacjami opartymi na traumie.
 • Bycie obecnym w ucieleśniony sposób i podstawowe umiejętności w zapewnianiu wspierającego dotyku.
 • Dotyk, który zaprasza poczucie bycia trzymanym i (równocześnie) pozwala na stworzenie przestrzeni, aby ustabilizować rozregulowane wzorce emocjonalne.
 • Neurobiologia interpersonalna - wspieranie i wzmacnianie centrum emocjonalnego (obszar serca), aby badać, jak stres relacyjny wpływa na wczesne przywiązanie i dorosłą zdolność do nawiązywania relacji.
 • Ucieleśniona obecność, orientacja na linię środkową ciała, uzdrawianie poprzez świadome połączenie z siłą życiową.
 • Proces rozwojowy: przywiązanie i separacja/indywiduacja.
 • Rezonans (somatyczny) a dynamika przeniesienia.
 • Nowa orientacja na zasoby i sprawczość jako podstawa rozwoju dorosłego self.
 • Pogłębienie zrozumienia stylów przetrwania związanego z kontaktem i dostrojeniem.
 • Somatyczna uważność i dotyk jako znaczący dialog sensoryczny.
 • "Poczucie bezpieczeństwa": neurocepcja, interocepcja i propriocepcja oraz pamięć utajona/proceduralna.
UWAGA! Kurs adresowany jest wyłącznie do certyfikowanych Praktyków NARM.Kurs poprowadzi: Michael Mokrus – akredytowany nauczyciel NARM, licencjonowany tera­peuta i super­­wi­zor metod Somatic Experiencing i NARM. Michael ukończył również wiele szkoleń z zakresu te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz integralnej psychoterapii somatycznej. Posiada także wie­lo­let­nie do­­świadczenie w me­dytacji i praktyce mindfulness. Więcej na www.michaelmokrus.de
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 19-23 kwietnia 2023 r.
2. moduł 28 czerwca - 2 lipca 2023 r.
Uwaga! Zapisy przyjmowane będą do 12 lutego 2023 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie wynosi 8 400 zł (lub do 9 000 zł) i rozłożona jest na 3 raty:
1. opłata wpisowa w wysokości 2 400 zł płatna do 12 lutego 2023 r.*
2. rata w wysokości 3 000 zł przy płatności od 1 do 7 kwietnia 2023 r. lub 3 300 zł przy płatności od 8 do 17 kwietnia 2023 r.
3. rata w wysokości 3 000 zł przy płatności do 30 maja 2023 r. lub 3 300 zł przy płatności od 31 maja do 26 czerwca 2023 r.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie po upływie regulaminowego terminu płatności tej opłaty. W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 12 lutego 2023 r. tylko poprzez formularz powyżej. Są jeszcze wolne miejsca!
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
ITP Mariusz Żuk
72 1140 2004 0000 3802 7505 2166
tytułem: „kurs NARM-Touch”
Miejsce szkolenia:
Wrocław, Hotel HP Park Plaza, ul. Bolesława Drobnera 11-13  https://hotelepark.pl/wroclaw
Opłata za szkolenie obejmuje serwis kawowy podczas zajęć. Opłata nie zawiera kosztów noclegów oraz wyżywienia, które uczestnicy zajęć ponoszą we własnym zakresie. W imieniu hotelu HP Park Plaza około miesiąca przed rozpoczęciem szkolenia Organizator kursu prześle uczestnikom aktualną ofertę noclegów.  
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści