NARM warsztat 2020 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Wrocław, 5-6 września 2020 r.
Cena warsztatu: 1250 zł
Płatność do 10 sierpnia 2020 r.

Miłość i seksualność
2-dniowy warsztat z zakresu NARM™

NARMTM czyli NeuroAffective Relational Model to wywodzący się z terapii psychodynamicznej oraz z Somatic Experiencing nurt psychoterapii zajmujący się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi, które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania. NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i obja­wów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddzia­ływaniu. Bazuje na powiązaniach pomię­dzy problemami psychologicznymi a ciałem i, czer­piąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szo­kową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej. Więcej informacji o metodzie tutajCokolwiek eksplorujemy w relacji do samego siebie lub z relacji z klientami (trauma, kwestie przywiązania, dynamika relacji, rozwój duchowy lub codzienne doświadczenia życiowe), istotnym elementem jest to, jak odnosimy się do miłości i seksualności. Podczas warsztatu przyjrzymy się na nowo doświadczeniom psychoafektywnym i wnioskom, które z nich wyciągnęliśmy w odniesieniu do naszej naturalnej potrzeby integrowania związków miłosnych i ożywionej seksualności.
Ramy, do których będziemy się odwoływać w trakcie zajęć, oparte są na modelach rozwojowych zwanych „strukturami charakteru”, które są rozpoznawane i odmiennie nazywane przez różne tradycje psychologiczne (Freud, Erikson, Lowen, Heller, Marcher). Użyjemy jednej z nich mapy NARM opracowanej przez dra Lawrence'a Hellera aby zrozumieć dynamikę relacyjną w kategoriach podstawowych potrzeb, podstawowych zasobów i podstawowych zdolności, a także adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie, których nauczyliśmy się w odniesieniu do środowiska niedostosowanego do naszych potrzeb w odpowiednim wieku. Dość często nasze obecne doświadczenia pokrywają się z tymi strategiami radzenia sobie wyuczonymi w dzieciństwie. Kiedy wchodzimy w interakcje i nawiązujemy relacje z innymi, te strategie adaptacyjne kształtują wzorce, style i konflikty w związkach i często wpływają na nasze doświadczenie w zakresie zdrowego wyrażania miłości / seksualności. Odpowiedni sposób radzenia sobie z konfliktami związanymi z miłością / seksualnością zwiększa naszą wolność i pozwala nam rozwijać dynamikę relacji w znaczący i wzmacniający sposób, aby lepiej skoncentrować się na tym, co jest dla nas ważne w życiu.
Tematy, które będą eksplorowane podczas warsztatu to:
  • Jawna i niejawna (wczesna) wiedza na temat relacji oraz zdolność do intymności
  • Zmysłowość i seksualność
  • Otwartość/wrażliwość, poddanie się, pasja
  • Zdolność do życia z otwartym sercem
  • Dynamika przeniesienia: miłość/seksualność w relacjach (terapeutycznych)
  • Prywatna i zawodowa refleksja związana z tematyką warsztatu
Treść i struktura warsztatu są dostosowane dla poszukujących dalszego rozwoju terapeutów udzielających pomocy psychologicznej, jak i terapeutów ciała. Warsztat będzie odpowiedni także dla osób samotnych i par, które chcą zgłębiać i zdobywać pełniejsze zrozumienie omawianej problematyki oraz uczyć się skutecznych narzędzi do lepszego poruszania się w niektórych wyzwaniach dynamiki relacyjnej.
Udział w zajęciach polecany jest również osobom, które planują wziąć udział w 2-letnim kursie NARM dla terapeutów, ale najpierw chciałyby poznać metodę.   
Warsztat poprowadzi: Michael Mokrus – akredytowany nauczyciel NARM, licencjonowany tera­peuta i super­­wi­zor metod Somatic Experiencing i NARM. Michael ukończył również wiele szkoleń z zakresu te­ra­pii psy­cho­dy­na­micz­nej, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz integralnej psychoterapii somatycznej. Posiada także wie­lo­let­nie do­­świadczenie w me­dytacji i praktyce mindfulness. Więcej na www.michaelmokrus.de
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Termin: 5-6 września 2020 r.
Miejsce: Wrocław
Koszt: 1250 zł (w tym całodzienny bufet kawowy).
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 7 sierpnia 2020 r. tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.

Wpłat w wysokości 1250 zł należy (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Miłość i seksualność”
Ostateczny termin wpłat upływa 10 sierpnia 2020 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści