Neuroafektywna książka - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Neuroafektywna książka rozwojowa.
Ilustrowane wprowadzenie
do neuropsychologii rozwojowej
Autorka:
Marianne Bentzen
Tytuł oryg.: Den Neuroaffektive Billedbog
Przekład:
Marta Ułaszewska-Żuk, Mariusz Żuk
Wydawnictwo Instytutu Terapii Psychosomatycznej
Wydanie I, Wrocław 2019
Ilość stron: 64
Okładka miękka
Format: 203 x 254 mm
ISBN 978-83-950379-1-7
Cena: 49
Jak kupić?

Kup w księgarni wysyłkowej

Zamów w naszym Wydawnictwie
Neuroafektywna książka obrazkowa jest bogato ilustrowanym wprowadzeniem
w tematykę ewolucji i wczesnego rozwoju mózgu, emocji i osobowości. Autorka w prosty sposób omawia takie zagadnienia jak autonomiczny system nerwowy, rozwój neuroafektywny, kora czołowa czy strefa najbliższego rozwoju. Przedstawia również model kompasu neuroafektywnego, czyli narzędzia służącego opisowi osobowości oraz wyszukiwaniu najkorzystniejszej pod względem emocjonal­nym strefy uczenia się dziecka lub osoby dorosłej.
Połączenie krótkich, łatwych do zrozumienia tekstów na temat neuroafektywnego rozwoju z utrzymanymi w lekkiej i żartobliwej formie ilustracjami sprawia, że książka jest unikalnym i niezwykle użytecznym narzędziem nauki o emocjach, umiejętnościach społecznych i samoregulacji. Dlatego adresowana jest nie tylko do psychologów, pedagogów, nauczycieli czy innych osób zawodowo zajmujących się terapią lub udzielaniem wsparcia psychologicznego, ale także do rodziców, którzy chcą poznać kluczowe etapy rozwoju swoich pociech, aby jak najlepiej wspierać je w kształtowaniu podstawowych zasobów i umiejętności życiowych.
Zrozumienie rozwoju niemowląt i małych dzieci znacznie wspiera praktykę psychoterapeutyczną. W tej dziedzinie Marianne Bentzen jest jedną z najbardziej oryginalnych myślicielek. Wprowadza te ważne kwestie w formie przystępnej, zabawnej i zachwycającej. Książka Marianne jest darem nie tylko dla terapeutów, rodziców i nauczycieli, ale też dla wszystkich, którzy poszukują zrozumienia samych siebie w tej ważnej perspektywie.
dr Peter Levine,
twórca Somatic Experiencing
O Autorce
Marianne Bentzen jest psychoterapeutką soma­tyczną, która od prawie 40 lat na całym świecie naucza psychologów, psycho­tera­­peutów i spe­cjalistów zdrowia psychicznego. Wykładała na ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz napisała wiele artykułów i ksią­żek. Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych, wraz ze swoją przyjaciółką i współpracowniczką Susan Hart, rozwija teorię rozwoju oso­bowości neuroafek­tyw­nej, którą wykorzystuje do doskonalenia profesjonalnego podejścia do chorób psychicz­nych i rozwoju osobistego.
 
Marianne jest autorytetem w Europie i Ame­ryce Pół­no­cnej, nauczycielką i mentorką wielu uznanych tre­nerów metody Somatic Expe­riencingTM, przyjaciółką i współpracowniczką Petera Levine, z którym od wielu lat współ­pro­wadzi
warsztaty i konferencje.
FRAGMENTY

Choć, kiedy się rodzimy, nie możemy mówić ani rozumieć słów, każdy przychodzi na świat ze zdolnością nauczenia się mowy. Rodzimy się również ze zdolnością rozpoznawania różnicy między przyjemnymi i nieprzyjemnymi stanami wewnętrznymi, odczuwania poczucia przynależności, otrzymywania opieki i miłości oraz zapewniania jej innym, a także rozumienia tego, co czują inni ludzie. Jesteśmy w stanie rozwinąć wszystkie te zdolności, ale jedynym sposobem na przyswojenie tego „języka przed językiem” jest rozmowa z innymi ludźmi.
W odniesieniu do psychicznego dojrzewania, mamy tendencję, by chcieć za dużo i za szybko. Chcemy, abyśmy sami – oraz inni – jasno myśleli na długo przed tym, zanim nauczyliśmy się wyraźnie odczuwać. Istnieją etapy emocjonalnego rozwoju, których nie możemy przeskoczyć czy pominąć, a badania wykazały, że nigdy nie wyrastamy z naszych wczesnych i najbardziej podstawowych umiejętności emocjonalnych, takich jak naśladowanie i rezonans emocjonalny. Umiejętności te są podstawą przedwerbalnej komunikacji, „języka przed językiem”, którym wszyscy posługujemy się na co dzień.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści