SE Intro 2018 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
SE Intro
Warsztat wprowadzający w metodę Somatic Experiencing®
Somatic Experiencing® (SE) to skuteczna psychofizjologiczna metoda leczenia objawów traumy i ła­go­dzenia chro­­nicznego stresu. Jest ona dziełem życia dra Petera A. Levine’a, które powstało dzięki jego ponad 45-let­nie­mu doświadczeniu klinicznemu oraz licznym multidyscyplinarnym badaniom z za­kresu fizjologii, psychologii, etologii, biologii i neurologii. Podejście SE związane jest z uwal­nia­niem traumatycznego wstrząsu, co stanowi klucz do przekształcenia PTSD, ran emocjonalnych i ura­zów psychicznych. W Polsce metoda ta jest znana dzięki książkom Petera Levine'a, a także dzięki działalności popularyzatorskiej osób, które zajmują się terapią w tym nurcie.Celem SE-Intro jest wprowadzenie do zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z traumą, najważniejsze pojęcia stosowane w SE, będą mo­gli uczyć się wewnętrznego odczuwania doznań i objawów pojawiających się w ciele oraz świadomego po­dą­żania za nimi, a także zobaczą, jak wygląda sesja prowadzona metodą SE.
Warsztat SE-Intro ma charakter samodzielny, może wziąć w nim udział każdy, kto chce zapoznać się z me­todą SE. Jednak dla osób, które chciałyby podjąć studia na 3-letnim kursie dla terapeutów SE, uczestnictwo w SE-Intro jest obowiązkowe.
Szkolenie poprowadzi Doris Rothbauer trener Somatic Experiencing, licencjonowana psychoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem praktycznym, naucza SE w wielu krajach Europy.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Warsztat SE-Intro adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wspar­­cia terapeu­ty­cz­nego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pie­lęg­niarek, ratowników medycznych, pracowników ośrod­ków interwencji kryzysowej, a także innych osób zwią­zanych ze sferą zdrowia.

Termin: 19-20 stycznia 2019 r. (sobota w godz. 10:00-18:00, niedziela w godz. 9:00-16:30).
Miejsce: Warszawa
Koszt: 1100 zł (w tym całodzienny bufet kawowy)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 31 grudnia 2018 r. tyl­ko poprzez formularz zapisów

Wpłat w wysokości 1100 zł należy (po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „SE – Intro”
Ostateczny termin wpłat upływa 6 stycznia 2019 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Warszawa, 19-20 stycznia 2019 r.
Cena warsztatu: 1100 zł
Płatność do 6 stycznia 2019 r.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści