Warsztat EMI_1 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Eye Movement Integration (EMI)
Integracja ruchu gałek ocznych
jako klucz do pracy z traumą
3-dniowy warsztat wprowadzający w metodę EMI

Eye Movement Integration (EMI) integracja ruchu gałek ocznych to innowacyjna technika terapeutyczna opracowana przez Connirea i Steve'a Andreasów w końcu lat 80-tych XX wieku i upowszechniona dzięki współpracującej z nimi Danie Beaulieu (PhD), która w 2003 roku napisała książkę "Eye Movement Integration Therapy" i opracowała program szkolenia dla terapeutów.
EMI jest postrzegane jako technika neuro-terapeutyczna połączona z psychoterapią. Jest ona opartym na naturalnej zdolności umysłu do samoleczenia narzędziem wsparcia, które pomaga zmieniać związane z traumą połączenia pamięciowe w mózgu dzięki wykorzystaniu kierowanych ruchów gałek ocznych. Badania wykazały, że ruchy naszych gałek ocznych są połączone z naszymi sieciami pamięciowymi. Dzięki kierowanym ruchom oczu możemy uzyskać dostęp do tych sieci pamięciowych i je reorganizować.Codziennie za pośrednictwem naszych zmysłów docierają do nas bodźce, które przekazują mózgowi informacje o nas samych i naszym otoczeniu. Mózg przetwarza je podczas snu. Informacje te są przechowywane w pamięci, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
Kiedy doświadczamy czegoś, co jest przytłaczające, informacja przechowywana przez mózg w pamięci stanowi część naszego instynktu przetrwania. Przytłaczająca natura traumatycznego incydentu tworzy sytuację, w której mózg zaczyna przechowywać wszystkie informacje sensoryczne, emocje z nimi związane oraz reakcje ciała w czasie teraźniejszym. Gdy w naszym otoczeniu pojawia się coś, co jest związane z traumatycznym wspomnieniem, mózg odtwarza te informacje, emocje i doświadczenia cielesne w taki sposób, jakby to, co minione, wydarzało się ponownie, wzbudzając te same reakcje. Obrazy, zapachy, dźwięki, itp., które je wywołują, nazywane są „wyzwalaczami”. Dzięki EMI mózg może przetwarzać te wyzwalacze w taki sposób, że tracą one zdolność retraumatyzowania danej osoby.
Podczas EMI używa się powolnych, płynnych ruchów gałek ocznych w całym spektrum pola widzenia osoby. Poprzez te kierowane ruchy mózg może skanować i zbierać wszystkie istotne informacje o traumatycznym doświadczeniu. Pozostawały one dotąd rozproszone w różnych obszarach mózgu, a teraz łączy się je w zintegrowaną całość, tworząc przy tym pełniejszą narrację połączoną z racjonalnym myśleniem. Używanie precyzyjnie zdefiniowanych ruchów gałek ocznych (horyzontalne, wertykalne, diagonalne, cyrkularne), łączy ze sobą wszystkie wizualne kwadranty w sprecyzowany sposób umożliwiając dostęp do informacji wizualnych, sensorycznych czy słuchowych. W ten sposób wspomnienie można przenieść do czasu przeszłego i zintegrować z nowym znaczeniem. W rezultacie wyzwalacze tracą zdolność wywoływania stanów afektywnych, a incydent staje się tylko wspomnieniem z przeszłości.
EMI można wykorzystać do dezaktywacji wszystkich traumatycznych wspomnień, zarówno w przypadku pojedynczej traumy szokowej, jak i bardziej złożonej traumy rozwojowej, gdy trudne doświadczenia trwały wiele lat. Z powodzeniem zastosowano EMI w przypadkach fobii, przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, smutku, lęku i ataków paniki, każdej formy wypadku, wypalenia, psychologicznych aspektów choroby czy urazowych procedur medycznych.
EMI można z powodzeniem stosować u dorosłych, jak również u dzieci powyżej czwartego roku życia.
Celem warsztatu jest wprowadzenie do zasad pracy z traumą metodą EMI. Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z traumą, najważniejsze pojęcia stosowane w EMI, będą mieli okazję ćwiczyć i analizować podstawowe ruchy gałek ocznych, a także zobaczą, jak wygląda sesja prowadzona metodą EMI.

Szkolenie poprowadzi Minnie Jeanne Loubser licencjonowany trener EMI, psycholog kliniczny z ponad 25-letnim doświadczeniem praktycznym, praktyk Somatic Experiencing i EMDR.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Warsztat "Integracja ruchu gałek ocznych jako klucz do pracy z traumą" adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wspar­­cia terapeu­ty­cz­nego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pie­lęg­niarek, ratowników medycznych, pracowników ośrod­ków interwencji kryzysowej, a także innych osób zwią­zanych ze sferą zdrowia. Stanowi swoiste rozwinięcie/uzupełnienie metod pracy z oczami prezentowane podczas 3. roku treningu Somatic Experiencing. Aby móc pełnoprawnie korzystać z metody EMI, należy ukończyć także planowany w późniejszym terminie warsztat zaawansowany.

Termin: 13-15 marca 2020 r. (piątek w godz. 11:00-19:00, sobota w godz. 10:00-18:00, niedziela w godz. 9:00-17:00).
Miejsce: Wrocław (WenderEdu, ul. św. Józefa 1/3)
Koszt: 1600 zł (w tym całodzienny bufet kawowy)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 7 lutego 2020 r. tyl­ko poprzez formularz zapisów

Wpłat w wysokości 1600 zł należy (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Warsztat EMI 1”
Ostateczny termin wpłat upływa 9 lutego 2020 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.
Wrocław, 13-15 marca 2020 r.
Cena warsztatu: 1600 zł
Płatność do 9 lutego 2020 r.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści