Warsztat EMI_1 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Eye Movement Integration (EMI)
Integracja ruchu gałek ocznych
jako klucz do pracy z traumą
3-dniowe szkolenie wprowadzające w metodę EMI

Eye Movement Integration (EMI) integracja ruchu gałek ocznych to innowacyjna technika terapeutyczna opracowana przez Connirea i Steve'a Andreasów w końcu lat 80-tych XX wieku i upowszechniona dzięki współpracującej z nimi Danie Beaulieu (PhD), która w 2003 roku napisała książkę "Eye Movement Integration Therapy" i opracowała program szkolenia dla terapeutów.
EMI jest postrzegane jako technika neuro-terapeutyczna połączona z psychoterapią. Jest ona opartym na naturalnej zdolności umysłu do samoleczenia narzędziem wsparcia, które pomaga zmieniać związane z traumą połączenia pamięciowe w mózgu dzięki wykorzystaniu kierowanych ruchów gałek ocznych. Badania wykazały, że ruchy naszych gałek ocznych są połączone z naszymi sieciami pamięciowymi. Dzięki kierowanym ruchom oczu możemy uzyskać dostęp do tych sieci pamięciowych i je reorganizować.Codziennie za pośrednictwem naszych zmysłów docierają do nas bodźce, które przekazują mózgowi informacje o nas samych i naszym otoczeniu. Mózg przetwarza je podczas snu. Informacje te są przechowywane w pamięci, aby zapewnić nam bezpieczeństwo.
Kiedy doświadczamy czegoś, co jest przytłaczające, informacja przechowywana przez mózg w pamięci stanowi część naszego instynktu przetrwania. Przytłaczająca natura traumatycznego incydentu tworzy sytuację, w której mózg zaczyna przechowywać wszystkie informacje sensoryczne, emocje z nimi związane oraz reakcje ciała w czasie teraźniejszym. Gdy w naszym otoczeniu pojawia się coś, co jest związane z traumatycznym wspomnieniem, mózg odtwarza te informacje, emocje i doświadczenia cielesne w taki sposób, jakby to, co minione, wydarzało się ponownie, wzbudzając te same reakcje. Obrazy, zapachy, dźwięki, itp., które je wywołują, nazywane są „wyzwalaczami”. Dzięki EMI mózg może przetwarzać te wyzwalacze w taki sposób, że tracą one zdolność retraumatyzowania danej osoby.
Podczas EMI używa się powolnych, płynnych ruchów gałek ocznych w całym spektrum pola widzenia osoby. Poprzez te kierowane ruchy mózg może skanować i zbierać wszystkie istotne informacje o traumatycznym doświadczeniu. Pozostawały one dotąd rozproszone w różnych obszarach mózgu, a teraz łączy się je w zintegrowaną całość, tworząc przy tym pełniejszą narrację połączoną z racjonalnym myśleniem. Używanie precyzyjnie zdefiniowanych ruchów gałek ocznych (horyzontalne, wertykalne, diagonalne, cyrkularne), łączy ze sobą wszystkie wizualne kwadranty w sprecyzowany sposób umożliwiając dostęp do informacji wizualnych, sensorycznych czy słuchowych. W ten sposób wspomnienie można przenieść do czasu przeszłego i zintegrować z nowym znaczeniem. W rezultacie wyzwalacze tracą zdolność wywoływania stanów afektywnych, a incydent staje się tylko wspomnieniem z przeszłości.
EMI można wykorzystać do dezaktywacji wszystkich traumatycznych wspomnień, zarówno w przypadku pojedynczej traumy szokowej, jak i bardziej złożonej traumy rozwojowej, gdy trudne doświadczenia trwały wiele lat. Z powodzeniem zastosowano EMI w przypadkach fobii, przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, smutku, lęku i ataków paniki, każdej formy wypadku, wypalenia, psychologicznych aspektów choroby czy urazowych procedur medycznych.
EMI można z powodzeniem stosować u dorosłych, jak również u dzieci powyżej czwartego roku życia.
Celem warsztatu jest wprowadzenie do zasad pracy z traumą metodą EMI. Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy pracy z traumą, najważniejsze pojęcia stosowane w EMI, będą mieli okazję ćwiczyć i analizować podstawowe ruchy gałek ocznych, a także zobaczą, jak wygląda sesja prowadzona metodą EMI.
UWAGA! Instytut Terapii Psychosomatycznej wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wprowadzającego (1. poziom), które upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu zaawansowanym (2. poziom) oraz wykorzystywania nabytych umiejętności w swojej praktyce zawodowej.
Aby otrzymać międzynarodowy certyfikat terapeuty EMI, wymagane są oprócz uczestnictwa w szkoleniu zaawansowanym uczestnictwo w superwizji grupowej (16 godzin), superwizji indywidualnej (1 godzina) i 3 sesjach indywidualnych. Możliwość uczestnictwa w superwizji grupowej (8 godzin) przewidziana jest w ramach warsztatu zaawansowanego (dodatkowy dzień), który planowany jest na jesień 2020 r. (data zostanie ustalona, jeśli będzie wystarczająca liczba osób chętnych do kontynuacji nauki).

Szkolenie poprowadzi Minnie Jeanne Loubser licencjonowany trener EMI, psycholog kliniczny z ponad 25-letnim doświadczeniem praktycznym, praktyk Somatic Experiencing i EMDR.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Warsztat "Integracja ruchu gałek ocznych jako klucz do pracy z traumą" adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wspar­­cia terapeu­ty­cz­nego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pie­lęg­niarek, ratowników medycznych, pracowników ośrod­ków interwencji kryzysowej, a także innych osób zwią­zanych ze sferą zdrowia. Stanowi swoiste rozwinięcie/uzupełnienie metod pracy z oczami prezentowane podczas 3. roku treningu Somatic Experiencing. Aby móc pełnoprawnie korzystać z metody EMI, należy ukończyć także planowany w późniejszym terminie warsztat zaawansowany.

Termin: 8-10 maja 2020 r. (piątek w godz. 11:00-19:00, sobota w godz. 10:00-18:00, niedziela w godz. 9:00-17:00).
Miejsce: Wrocław (WenderEdu, ul. św. Józefa 1/3)
Koszt: 1600 zł (w tym całodzienny bufet kawowy)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 16 kwietnia 2020 r. tyl­ko poprzez formularz zapisów

Wpłat w wysokości 1600 zł należy (po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia zgłoszenia) dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930 (mBank)
tytułem: „Warsztat EMI 1”
Ostateczny termin wpłat upływa 17 kwietnia 2020 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.
Wrocław, 8-10 maja 2020 r.
Cena warsztatu: 1600 zł
Płatność do 17 kwietnia 2020 r.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści