Zakres tematyczny kursu SOMA - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Zakres tematyczny kursu SOMA-Embodiment

Moduł I: Ogólne spojrzenie na traumę; terapia traumy
Trener: Sonia Gomes
22-26 lutego 2023 r.
 1. Podsumowanie pracy Petera Levine’a (SE); Stephena Porgesa (teoria poliwagalna); Idy Rolf (Integracja Strukturalna); Huberta Godarta (Funkcje Toniczne – praca z ruchem).
 2. Podstawowe narzędzia organizacji cielesnej związane z ciałem i przestrzenią.
 3. Ucieleśnienie - droga do przywrócenia poczucia terytorialności.
 4. Rozwój embriologiczny i organizacja przestrzenna, system haptyczny i pole grawitacyjne.
 5. Przywoływanie wsparcia, stabilności i orientacji przestrzennej za pomocą dotyku i koordynacji ruchu.
 6. Zastosowanie teorii poliwagalnej do dotyku i ruchu.
 7. Jak trauma pozostaje uwięziona w strukturach ciała, powodując zmniejszenie zdolności ciała do ucieleśnienia, postrzegania innych i orientacji.
 8. Demonstracje sesji z użyciem dotyku i ruchu.
 9. Praktykowanie protokołów uzyskania stabilności w ciele poprzez orientację przestrzenną, równowagę, wzorce ruchu i postawy.

Moduł II: Uczenie się pojęć i narzędzi związanych z dotykiem i ruchem trauma związana z upadkami i silnymi urazami
Trener: Claudia Studer-Wild
26-30 sierpnia 2023 r.
 1. Podstawy jakości dotyku i obecności.
 2. Rezonans i percepcja dotyku.
 3. Mowa ciała w stanach statycznych i dynamicznych.
 4. Funkcja toniczna i system haptyczny (alfa i gamma).
 5. Ucieleśnienie jako element przenoszący.
 6. Podstawowa stabilność, kreowanie stabilności w całym ciele.
 7. Koordynacja, czas, przestrzeń i ruch, „kinesfera” i „przestrzeń osobista”.
 8. Używanie zbieżności do poszerzenia percepcji.
 9. Jak odróżnić hamowanie i ograniczenie w percepcji oraz jak odnoszą się one do ekspresji i wrażliwości.
 10. Jak stymulować ciągłość i koordynację ruchu oraz samoekspresję.
 11. Uczenie się nowych podejść do mobilizacji tkanek i stawów oraz przeorganizowania wzorców ruchu.
 12. Odkrywanie tego, co jest zatrzymane w ciele.
                     
Moduł III: Trauma przedporodowa i porodowa jak modulować pierwotne wspomnienia tkwiące w ciele
Trener: Sonia Gomes
13-17 grudnia 2023 r.
 1. Jak ustanowić uzdrawiające środowisko udzielania wspierających interwencji.
 2. Pierwsze wdrukowanie (imprint) przy porodzie - pierwotna modulacja układu grzbietowego błędnego.
 3. Gdzie uraz jest powiązany z emocjami; które części odpowiedzialne za przetrwanie są aktywne?
 4. Jak pracować z emocjami w przypadku urazu i stanów przewlekłych.
 5. Komunikacja z systemem nerwowym, emocjami i tkanką łączną.
 6. Plastyczność i etapy rozwoju.
 7. Rozwój systemu afektywnego.
 8. GHIA: reakcja na stres, trwały wpływ na głębokie struktury mózgu.
 9. Podobne wzorce w traumie przywiązania, szokowej i związanej z urazami fizycznymi.
 10. Podstawowe ruchy rozwojowe – wprowadzenie.

Moduł IV: Integracja pracy w podejściu klinicznym zorientowanym na SE – Podstawowy rozwój emocjonalny i system dotykowy
Trener: Sonia Gomes
22-26 marca 2024 r.
 1. Jak pracować z traumą przywiązania i traumą emocjonalną.
 2. Ograniczenie emocji i uczuć w traumie.
 3. Zrozumienie emocji poprzez powiązanie ich z integralnym obwodem neuronalnym.
 4. Przywiązanie w percepcji haptycznej (dotykowej).
 5. Dwukierunkowość systemu nerwowego (oddolna: dół-góra i odgórna: góra-dół) według teorii poliwagalnej.
 6. Przegląd podstawowych mięśni.
 7. Kompleksowe traumy i syndromy.
 8. Rola eksteroceptorów, interoceptorów i proprioceptorów w terapii traumy; jak śledzić traumatyczną energię emocjonalną związaną z przechowywanymi wspomnieniami poprzez trzy poziomy organizacji systemu nerwowego.
 9. Odblokowanie odpowiadających objawom i zachowaniom ograniczeń w ciele i ruchu w celu ustanowienia równowagi w Autonomicznym Systemie Nerwowym.
 10. Integracja i zasada całości.
 11. Zorientowanie na bliską przyszłość - sesje zamykające.
Podczas każdego dnia zajęć uczestnicy kursu będą praktykować specyficzne protokoły umiejętności dotykowych oraz ćwiczeń ruchowych i ćwiczeń śledzenia, aby rozwinąć swój system percepcyjny, swoją haptyczność i ucieleśnienie, przywrócić mobilność oraz odblokować traumatyczne ograniczenia ruchu związane z symptomami w celu przywrócenia równowagi. Uczestnicy zajęć będą także uczyć się obserwować siebie i innych oraz praktykować w parach. Przewidziane są także prowadzone przez nauczyciela sesje demonstracyjne związane z tematyką traumy.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści