Zakres tematyczny kursu SOMA - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Zakres tematyczny kursu SOMA-Embodiment

Moduł I:
Trener: Sonia Gomes
27 lutego - 3 marca 2019 r.
 1. Podsumowanie pracy Petera Levine’a (SE); Stephena Porgesa (teoria poliwagalna); Idy Rolf (Integracja Strukturalna); Huberta Godarta (Funkcje Toniczne – praca z ruchem).
 2. Wpływ traumatycznych doświadczeń na ciało, umysł/mózg i powstawanie blokad.
 3. Ucieleśnienie - droga do samoregulacji i poradzenia sobie z traumą.
 4. Rozwój embriologiczny i organizacja przestrzenna, system haptyczny i pole grawitacyjne.
 5. Organizacja wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni poprzez ruch w polu grawitacyjnym.
 6. Wywoływanie wsparcia, stabilności i przestrzennej orientacji przy użyciu dotyku i koordynacji ruchu.
 7. Zastosowanie teorii poliwagalnej do dotyku.
 8. Język odczuć z ciała: interocepcja, eksterocepcja i propriocepcja.
 9. Jak trauma pozostaje uwięziona w strukturach ciała, powodując zmniejszenie zdolności ciała do ucieleśniania, percepcji oraz orientacji.
 10. Demonstracje z użyciem dotyku i ruchu w rezonansie.
 11. Praktyka protokołów dla uzyskania stabilności w ciele poprzez orientację w przestrzeni, równowagę, wzorce ruchu i postawy.


Moduł II – Uczenie się pojęć i narzędzi związanych z dotykiem i ruchem
Trener: Marcelo Muniz
24-28 lipca 2019 r.
 1. Podstawy jakości dotyku i obecności.
 2. Rezonans i percepcja dotyku.
 3. Język ciała w stanach statycznych i dynamicznych.
 4. Funkcje toniczne i system haptyczny (alfa i gamma).
 5. Ucieleśnienie jako element transferencyjny.
 6. Podstawowa stabilność, kreowanie stabilności w ciele jako całości.
 7. Koordynacja, czas, przestrzeń i ruch, „kinesfera” i „przestrzeń osobista”.
 8. Używanie zbieżności do poszerzenia percepcji.
 9. Jak odróżnić hamowanie i ograniczenie w percepcji oraz jak odnoszą się one do ekspresji i wrażliwości.
 10. Jak stymulować ciągłość i koordynację ruchu i samoekspresję.
 11. Uczenie się nowych podejść do mobilizacji tkanek i stawów i przeorganizowania wzorców ruchu.
 12. Odkrywanie tego, co jest zatrzymane w ciele.
                     

Moduł III: Integracja pracy w zorientowanym na SE podejściu klinicznym
Trener: Sonia Gomes
28 listopada - 2 grudnia 2019 r.
 1. Funkcja wyczucia czasu (timing) w szoku i traumie. Jak usunąć szok w renegocjacji traumy; właściwy czas na interwencję.
 2. Pierwszy imprint przy porodzie.
 3. Typy traumy: transgeneracyjne oddziaływanie traumy (zagrożenie egzystencji, strata, uwiązanie), konsekwencje traumy.
 4. Diagnoza – biografia – rozszczepienie osobowości na skutek traumy; rozszczepienie, aby przetrwać.
 5. Gdzie uraz jest powiązany z emocjami; które części odpowiedzialne za przetrwanie są aktywne?
 6. Jak pracować z emocjami, gdy mamy do czynienia z urazem, przewlekłymi stanami.
 7. Komunikacja z systemem nerwowym, emocjami i tkanką łączną.
 8. Plastyczność uzyskiwana poprzez integrację komunikacji.
 9. Rozwój systemu afektywnego.
 10. GHIA: reakcja na stres, przewlekły wpływ na głębokie struktury mózgu.
 11. Podobne wzorce w traumie przywiązania, szokowej i fizycznych urazach.
 12. Traumy złożone i syndromy.
 13. Podstawowe ruchy rozwojowe – wprowadzenie.
                       

Moduł IV - Integracja pracy w podejściu klinicznym zorientowanym na SE – Podstawowy rozwój emocjonalny i system dotykowy
Trener: Sonia Gomes
31 stycznia - 4 lutego 2020 r.
 1. Struktury ciała dla podstawowej orientacji; system haptyczny.
 2. Doświadczenia emocjonalne i ekspresja, kiedy spotykają traumę.
 3. Ograniczenie emocje i uczuć w traumie.
 4. Jak kora przedczołowa jest powiązana ze stabilnością emocjonalną i poczuciem tożsamości.
 5. Zrozumienie emocji poprzez powiązanie ich z integralnym obwodem neuronalnym.
 6. Emocje i proces świadomości, rozróżnienie pomiędzy hamowaniem a ograniczeniem percepcji oraz ich związek z ekspresywnością i wywieraniem wrażenia.
 7. Proces rozwoju emocjonalnego (przywiązanie) pod wpływem percepcji haptycznej.
 8. Focusing: wspieranie leczenia traumy w odniesieniu do własnych wspomnień (jawnych lub niejawnych).
 9. Jak śledzić traumatyczną energię emocjonalną powiązaną z przechowywanymi wspomnieniami poprzez trzy wyróżnione przez mapę SE poziomy organizacji układu nerwowego: interoceptory, eksteroceptory i proprioceptory integrujące się z trójdzielnym mózgiem.
 10. Odblokowanie korespondujących z symptomami i zachowaniami ograniczeń w ciele i ruchu w celu ustanowienia równowagi w autonomicznym systemie nerwowym.
 11. Integracja i zasada całości.
                   

                   
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści