Kurs ISP - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
ISP™
Integral Somatic Psychology
Roczny zaawansowany kurs dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2023-2024 w Łochowie. Będzie składał się z trzech czterodniowych modułów. Szkolenie obejmuje łącznie 12 dni zajęć, podczas których codziennie odbywać się będą wykłady, sesje demonstracyjne i ćwiczenia. Zajęcia poprowadzi twórca podejścia ISP, dr Raja Selvam, wraz z zespołem asystentów.
UWAGA! Istnieje możliwość dołączenia od 2. modułu
Prosimy o wypełnienie formularza a następnie kontakt mailowy
na adres: biuro@interp.pl
Szkolenie oferuje wszystkim osobom pracującym terapeutycznie wyrafinowany zasób wiedzy, który pozwoli im w swojej praktyce na zwiększanie ucieleśnienia wymiarów ciała, energii i świadomości bez konieczności zmiany wcześniejszych orientacji klinicznych lub przyjmowania interwencji wykraczających poza normy ich praktyki zawodowej. Rola ciała, energii i świadomości w generowaniu lub zakłócaniu doświadczeń psychologicznych oraz ułatwianiu lub utrudnianiu samoregulacji i interaktywnej regulacji będzie prezentowana poprzez aplikacje w obszarach szeroko rozpowszechnionego aktualnego zainteresowania klinicznego, takiego jak regulacja afektu, przywiązanie, stres i trauma. ISP oferuje znaczną elastyczność i wybór w zakresie stosowanych narzędzi, takich jak świadomość, ruch, oddech, dźwięk, wyobrażenia, rezonans międzyosobowy czy samodotyk, stosownie do środowiska klinicznego osoby szkolonej.
Osoby, które ukończą wszystkie trzy moduły szkolenia, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. Aby uzyskać certyfikat Integral Somatic Psychology Professional sygnifikowany przez twórcę podejścia dr. Raję Selvama, wymagane jest dodatkowo odbycie czterech godzin terapii indywidualnej oraz sześciu godzin superwizji.
Kurs ISP jest szkoleniem zaawansowanym, służącym jako forma doskonalenia swojej praktyki terapeutycznej (pomocowej) lub też jako etap dalszej specjalistycznej edukacji dla absolwentów kursów organizowanych przez nasz Instytut. Adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie posiadali bieżącą praktykę.
UWAGA! Organizator w porozumieniu z prowadzącym zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
Kurs poprowadzi dr Raja Selvam psycholog kliniczny, doświadczony nauczyciel Somatic Experiencing (poziom zaawansowany), twórca Integral Somatic Psychology (ISP). Praca dra Selvama czerpie z systemów terapii ciała W. Reicha, analizy bioenergetycznej A. Lowena, analizy Bodynamic L. Marcher, terapii traumy Somatic Experiencing P. Levine, integracji posturalnej, terapii czaszkowo-krzyżowej, a także psychologii jungowskiej (uzyskał doktorat w tym zakresie), psychoanalitycznej szkoły relacji z obiektem oraz najnowszych koncepcji z zakresu neuronauki, fizyki kwantowej, jogi i filozoficznej tradycji Indii (Adwaita Vedanta).
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł: 26-29 października 2023 r.
2. moduł: 4-7 kwietnia 2024 r.
3. moduł: 17-20 października 2024 r.
Uwaga! Zapisy przyjmowane będą do 31 lipca 2023 r. tylko poprzez formularz (powyżej). Liczba miejsc ograniczona.
Cena udziału w kursie wynosi 11 200 zł (terminowa płatność w 4 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2 200 zł płatna najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r. Po tym terminie wysokość opłaty wpisowej wynosi 2 500 zł*
2-4. rata każda w wysokości 3 000 zł płatna najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 3 300 zł.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie po upływie regulaminowego terminu płatności tej opłaty. W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs
Podczas zajęć Organizator oferuje poczęstunek obejmujący kawę, herbatę, wodę, ciastka, owoce oraz w przerwie obiadowej lunch złożony z dwóch zup do wyboru i pieczywa. Opłata za szkolenie nie zawiera kosztów pobytu i obiadokolacji.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „Kurs ISP”
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
W imieniu Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego "Pałac i Folwark Łochów" około miesiąca przed rozpoczęciem szkolenia Organizator kursu prześle uczestnikom aktualną ofertę pakietów pobytowych (noclegi i obiadokolacje) wraz z formularzem ich zamówienia.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści