Kurs NARM 2021 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
NARM™
NeuroAffective Relational Model
2-letni specjalistyczny kurs dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2021-2022 w Łochowie. Będzie składał się z czterech pięciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 26-30 maja 2021 r. Poprowadzi ją Michael Mokrus, certyfikowany trener NeuroAffective Relational Model®, psychoterapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktycznym.
Celem 2-letniego kursu jest opanowanie zasad pracy terapeutycznej z problemami rozwojowymi, traumą szokową i emocjonalną metodą NARM. Uczestnicy zapoznają się z tą metodą oraz z różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje łącznie 20 dni zajęć. Aby otrzymać certyfikat jego ukończenia wymagana jest ponadto terapia własna metodą NARM (10 godzin) i superwizja (10 godzin). Terapia własna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
2-letni kurs NARM jest zaawansowanym szkoleniem poświęconym leczeniu traumy rozwojowej i emocjonalnej. Może być traktowany jako niezależna forma edukacji zawodowej lub też jako etap dalszej specjalistycznej edukacji dla osób, które ukończyły 3-letni kurs z zakresu Somatic Experiencing (szkolenie kategoryzowane przez SETI jako post-advanced).
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, rehabilitantów, pielęgniarek, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie posiadali bieżącą praktykę.
Kurs poprowadzi Michael Mokrus – akredytowany nauczyciel NARM, licencjonowany terapeuta i superwizor metod Somatic Experiencing i NARM. Michael ukończył również wiele szkoleń z zakresu terapii psychodynamicznej, terapii czaszkowo-krzyżowej oraz integralnej psychoterapii somatycznej. Posiada także wieloletnie doświadczenie w medytacji i praktyce mindfulness.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 26-30 maja 2021 r.
2. moduł 17-21 listopada 2021 r.
3. moduł 6-10 kwietnia 2022 r.
4. moduł 12-16 października 2022 r.

Uwaga! Zapisy przyjmowane będą do 28 lutego 2021 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie (2 lata) wynosi 12 000 zł (terminowa płatność w 5 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2 000 zł płatna do 28 lutego 2021 r.*
2-5. rata każda w wysokości 2 500 zł płatna najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 2 700 zł.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie po upływie regulaminowego terminu płatności tej opłaty. W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs NARM”
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. W 2020 roku opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 830 zł za moduł i obejmuje: 4 noclegi wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) oraz możliwością korzystania z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"****. Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 990 zł. Pakiet ma charakter nierozłączny obejmuje wszystkie zawarte w nim usługi. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług, będą rozliczać się z hotelem po stawkach uzgodnionych bezpośrednio z dyrekcją hotelu. Dopłata do diety specjalnej (innej niż zwykła i wegetariańska) to 20 zł za dzień. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
Cena udziału w kursie (2 lata) wynosi 12 000 zł (płatność w 5 ratach).
Opłata wpisowa w wysokości 2 000 zł płatna do 28 lutego 2021 r.
Pozostałe raty w wysokości 2 500 zł płatne najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tego terminu ulegają podwyższeniu do 2700 zł.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 26-30 maja 2021 r.
2. moduł 17-21 listopada 2021 r.
3. moduł 6-10 kwietnia 2022 r.
4. moduł 12-16października 2022 r.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści