2-letni kurs NARM - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Dwuletni kurs w zakresie leczenia traumy rozwojowej metodą NARM™
Kurs NARM™ jest zaawansowanym klinicznym szkoleniem dla praktyków udzielających wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego oraz terapeutów pracy z ciałem, którzy pracują z trauma rozwojową. NARM™ zajmuje się traumą relacyjną i rozwojową pracując z wczesnymi i nieświadomymi wzorcami utraty kontaktu, które głęboko wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię, zachowanie i relacje. Integrując podejście psychodynamiczne z podejściem zorientowanym na ciało, NARM oferuje zrozumiały teoretyczny i kliniczny model pracy z traumą rozwojową.

Na szkoleniu NARM nauczysz się:
 • Narzędzi potrzebnych w pracy z traumą rozwojową w odróżnieniu od traumy szokowej; kiedy i dlaczego interwencje stosowane w pracy z traumą szokową mogą być przeciwwskazane podczas pracy z traumą rozwojową.
 • Jak zajmować się złożoną dynamiką pomiędzy dysregulacją systemu nerwowego i zaburzeniami tożsamości, takimi jak toksyczny wstyd i poczucie winy, niska samoocena, chroniczne samoosądzanie i inne psychologiczne symptomy.
 • Jak pracować chwila po chwili z wczesnymi wzorcami przetrwania, które kiedyś służyły przeżyciu a aktualnie destabilizują doświadczenia życiowe klienta.
 • Kiedy pracować w sposób dół-góra a kiedy góra-dół, i jak pracować równocześnie na oba sposoby, by stawić czoło specyficznym wyzwaniom traumy rozwojowej.
 • Jak wspierać klientów w uważnym i sukcesywnym procesie odchodzenia od identyfikowania się z zaburzeniami tożsamości.
 • Nowej spójnej teorii będącej podstawą pracy z afektami i emocjami, która przyczynia się do wspierania ich psychobiologicznego dopełnienia.
         
Struktura kursu
Kurs NARM składa się ze 120 godzin zajęć podzielonych na 4 moduły po 5 dni każdy. Moduły zaplanowane są w odstępach co 4-6 miesięcy (zazwyczaj 2 moduły w roku), co pozwala na studiowanie, praktykę, pracę w grupach roboczych, uczestnictwo w webinarach, itp., w celu większej integracji podejścia NARM.
 Dodatkowe możliwości uczenia się obejmują: studiowanie i praktykowanie w małej grupie, konsultacje indywidualne i grupowe, indywidualne sesje NARM, dostęp do biblioteki sesji wideo (za dodatkową opłatą) i innych pomocy naukowych.

Metody nauczania
Każdy moduł obejmuje kombinację dwóch komplementarnych podejść:
 • Nauczanie obejmujące wykłady, czas na pytania i odpowiedzi, dyskusję w dużej grupie, opisy przypadków, dekonstrukcję sesji na żywo oraz sesji wideo.
 • Uczenie się przez doświadczenie w ramach ćwiczeń uzyskiwania samodzielnych wglądów, pracy w małych grupach, odgrywania ról, aktywnego coachingu i uczenie się umiejętności pod superwizją.
 
Przegląd podstawowych zagadnień
Moduł 1
 • NARM – orientacja teoretyczna
 • Praca z trauma szokową i rozwojową
 • Praca z podejściem dół-góra i góra-dół
 • Zasady organizujące NARM
 • Przegląd 5 stylów przetrwania
 • Zaburzenia siły życiowej
 • Cykl dystresu i cykl zdrowienia
 • Identyfikacje oparte na wstydzie i na dumie
 • Przeramowanie wzorców relacji przywiązania i utraty przywiązania
 • Wprowadzenie 4 filarów NARM
 • Nawiązywanie kontraktu terapeutycznego
 • Relacyjny model NARM
 • Styl przetrwania związany z kontaktem
 • Kontakt: klienci, u których dostęp do odczuć i uczuć jest ograniczony
Moduł 2
 • Proces rozwoju: przywiązanie i separacja-indywiduacja
 • Zadawanie pytań eksplorujących
 • Somatyczna uważność
 • Styl przetrwania związany z dostrojeniem
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie zasobów
 • Praca tu i teraz z podwójną uważnością
 • Odzwierciedlanie pozytywnych zmian
 • Styl przetrwania związany z autonomią
 • Praca ze złością i agresją
 • Praca ze wstydem i winą
Moduł 3
 • Styl przetrwania związany z zaufaniem
 • Podstawowe versus domyślne emocje
 • Złość i agresja
 • Narcyzm i uprzedmiotowienie
 • Narcystyczne versus sadystyczne nadużycie
 • Wspieranie sprawczości
 • Styl przetrwania związany z miłością-seksualnością
 • Psychobiologiczny proces wstydu („wstyd jako czasownik”)
 • Śledzenie rozszerzenia-skurczenia i kontaktu-utraty kontaktu
 • „Drążenie”/dekonstrukcja doświadczenia (funkcja dezidentyfikacji)
 • Język używany w NARM
 • Pogłębione studia nad problemami stylu przetrwania związanego z kontaktem, symptomy i powiązane problemy
 • Teoria poliwagalna
 • Rozpoznawanie podstawowego dylematu: podstawowy temat versus strategie przetrwania (zachowania, symptomy, itp.)
 • Przeciwprzeniesienie i pułapki psychoterapii zorientowanej na cel i rozwiązanie
Moduł 4
 • Jak rozwinąć hipotezę roboczą
 • Zamrożenie i konflikt wewnętrzny
 • Nienawiść do siebie i samoodrzucenie
 • Przegląd różnych orientacji NARM wykorzystywanych do pracy z zaburzeniami osobowości
 • Acting-out związane z przeciwprzeniesieniem u terapeuty
 • Pozostająca poza kontrolą empatia i staranie się terapeuty
 • Dynamika stylów przetrwania: pierwotne i wtórne wzorce
 • Style przetrwania i ich związek z intymnością i seksualnością
 • Rozwijanie zdolności do odczuwania przyjemności
 • Praca z parami
 • Praca z tożsamością
 • Dezidentyfikacja: osamotnienie i wolność
 • Wspieranie wzrastającej złożoności, pojemności i rezyliencji
 • Praca z fizycznymi strukturami adaptacyjnych stylów przetrwania
 • Praca z kanałami społecznego zaangażowania: oczy, uszy, twarz i dotyk
 • Skuteczne integrowanie NARM z własną praktyką kliniczną
 • Zajmowanie się tożsamością zarówno z perspektywy psychologicznej jak i podejścia „nie zachodniego”          
Zakres tematyczny kursu może ulegać zmianie w miarę rozwoju programu nauczania.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści