2-letni kurs NARM - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Podmenu NARM
Szkolenie w zakresie metody NARM™ uczy:
  • Pracy "tu i  teraz" z wczesnymi stylami adaptacji, które, mimo że niegdyś służyły  ratowaniu życia, obecnie utrudniają klientowi doświadczanie życia  w pełni.
  • Umiejętności  potrzebnych do pracy z traumą rozwojową w odróżnieniu od traumy  szokowej, a także rozumienia, kiedy interwencje stosowane przy pracy z  traumą szokową są przeciwwskazane w pracy z traumą rozwojową.
  • Podejścia do  złożonych zależności pomiędzy rozregulowaniem układu nerwowego a  zaburzeniami tożsamości, jak w przypadku toksycznego poczucia winy,  niskiej samooceny czy ciągłego obwiniania się.
  • Rozróżniania  sytuacji, kiedy należy pracować dół-góra a kiedy góra-dół, a także, kiedy połączyć oba sposoby, aby poradzić  sobie z wyzwaniami traumy rozwojowej.
  • Sposobu wspierania klientów w uważnym i konstruktywnym procesie odrzucenia identyfikacji z zaburzeniami tożsamości.
  • Nowej, spójnej teorii pracy z afektem i emocjami, która ma na celu wpieranie ich psychobiologicznego dopełnienia.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści