Kurs SE 2018 - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
3-letni kurs certyfikujący
Somatic Experiencing® dla terapeutów

Kurs odbędzie się w latach 2019-2021 w Łochowie. Będzie składał się z sześciu sześciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 21-26 marca 2019 r. Poprowadzi ją Doris Rothbauer, certyfikowana trenerka Somatic Experiencing, psychoterapeutka z ponad 20-letnią praktyką. Do udziału w kolejnych zaproszone zostały Anne Janzen (2. rok) oraz Sonia Gomes (3. rok).
Celem 3-letniego kursu SE jest opanowanie zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczest­nicy zapoznają się z nią jako narzędziem pracy tera­peu­ty­cznej i różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje trzy poziomy zaawansowania (łącznie 216 godzin zegarowych). Każ­dy z nich rea­li­zowany jest w jednym roku kalendarzowym. Ukończenie wszystkich daje umie­jęt­ności i pra­wo do posługiwania się me­todą w swojej pracy zawodowej. Aby otrzymać certyfikat terapeuty Somatic Experien­cing®, wy­ma­gana jest po­nadto terapia własna me­todą SE (15 godzin) i superwizja (18 godzin). Terapia wła­sna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie prowadzili bieżącą praktykę.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest potwierdzone odpowiednim dokumentem wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym, tzw. SE-Intro.

Szkolenie poprowadzą:
Doris Rothbauer trener Somatic Experiencing, psychotera­peutka z ponad 20-letnim doświadczeniem (moduł 1. i 2.).
Anne Janzentrener Somatic Experiencing, licencjonowana tera­peutka w obszarze pracy z ciałem i rolfin­gu, praktyk z 18-letnim doświadczeniem (moduł 3. i 4.).
dr Sonia Gomes – trener Somatic Experiencing, najbliższa współpracowniczka twórcy SE Petera Levine'a, psycholog kliniczny z 40-letnim doświadczeniem terapeutycznym. Od wielu lat prowa­dzi treningi SE w Brazylii, USA, Europie i Azji (moduł 5. i 6.).
Przy kursie asystować będzie osiem osób wspierających proces uczenia się. Będą to senior-asystent Henriette Schou z Danii oraz asystenci i junior-asystenci z Niemiec i Polski.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 21-26 marca 2019 r., Łochów (50 km od Warszawy)
2. moduł 12-17 listopada 2019 r.
3. moduł 25-30 marca 2020 r.
4. moduł 21-26 października 2020 r.
5. moduł 14-19 kwietnia 2021 r.
6. moduł 9-14 października 2021 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 3 lutego 2019 r. tylko poprzez formularz (powyżej).

Cena za udział w I poziomie kursu (2 moduły) wynosi 5600 zł (płatność w 3 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 1600 zł płatna do 4 lutego 2019 r.*
2. rata w wysokości 2000 zł płatna do 1 marca 2019 r.
3. rata w wysokości 2000 zł płatna do 18 października 2019 r.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji  uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Organizator planuje, że cena za udział w II i III roku kursu pozostanie na tym samym poziomie.

Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SE Łochów”

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. Opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 970 zł za moduł i obejmuje: 5 noclegów wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) oraz możliwością korzystania z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"****. Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 1170 zł. Pakiet ma charakter nierozłączny obejmuje wszystkie zawarte w nim usługi. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług, będą rozliczać się z hotelem po stawkach uzgodnionych bezpośrednio z dyrekcją hotelu.
Cena za udział w I poziomie kursu (2 moduły) wynosi 5600 zł (płatność w 3 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 1600 zł płatna do 4 lutego 2019 r.
2. rata w wysokości 2000 zł płatna do 1 marca 2019 r.
3. rata w wysokości 2000 zł płatna do 18 października 2019 r.

Planowana łączna cena kursu: 16800 zł.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 21-26 marca 2019 r.
2. moduł 12-17 listopada 2019 r.
3. moduł 25-30 marca 2020 r.
4. moduł 21-26 października 2020 r.
5. moduł 14-19 kwietnia 2021 r.
6. moduł 9-14 października 2021 r.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści