Kurs SE 2022 - 6 edycja - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
3-letni kurs certyfikujący
Somatic Experiencing® dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2022-2025 w Łochowie. Będzie składał się z sześciu sześciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 30 sierpnia - 4 września 2022 r. Poprowadzi ją Kavi Alessandro Gemin, certyfikowany trener Somatic Experiencing®, psychoterapeuta z kilkudziesiecioletnim doświadczeniem praktycznym. Kolejne moduły poprowadzą Kavi Alessandro Gemin (1. i 2. rok) oraz Sonia Gomes (3. rok).
Kliknij, aby zapisać się na kurs
UWAGA! Brak wolnych miejsc
Cena udziału w kursie (3 lata) wynosi 23 600 zł (płatność w 7 ratach).
Opłata wpisowa w wysokości 2 600 zł płatna do 17 czerwca 2022 r.
Pozostałe raty w wysokości 3 500 zł płatne najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tego terminu ulegają podwyższeniu do 3 700 zł.
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 30 sierpnia - 4 września 2022 r.
2. moduł 14-19 lutego 2023 r.
3. moduł 26 września - 1 października 2023 r.
4. moduł 20-25 lutego 2024 r.
5. druga połowa 2024 r.
6. pierwsza połowa 2025 r.
Celem 3-letniego kursu SETM jest opanowanie zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczest­nicy zapoznają się z nią jako narzędziem pracy tera­peu­ty­cznej i różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje trzy poziomy zaawansowania (łącznie 216 godzin zegarowych). Każ­dy z nich rea­li­zowany jest w jednym roku kalendarzowym. Ukończenie wszystkich daje umie­jęt­ności i pra­wo do posługiwania się me­todą w swojej pracy zawodowej. Aby otrzymać certyfikat terapeuty So­ma­tic Experiencing®, wy­ma­gana jest po­nadto terapia własna metodą SETM (15 godzin) i superwizja (18 godzin). Terapia wła­sna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie prowadzili bieżącą praktykę.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest potwierdzone odpowiednim dokumentem wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym, tzw. SE-Intro.
Szkolenie poprowadzą:
Kavi Alessandro Gemin
trener Somatic Experiencing, psychoterapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem z zakresu Somatic Experiencing, terapii czaszkowo-krzyżowej, arteterapii, programowania neurolingwistycznego.
dr Sonia Gomes
trener Somatic Experiencing, najbliższa współpracowniczka twórcy SE Petera Levine'a, psycholog kliniczny z 40-letnim doświadczeniem terapeutycznym, twórczyni metody SOMA-Embodiment. Od wielu lat prowa­dzi treningi SE w Ameryce, Afryce, Europie i Azji.
Więcej o trenerach prowadzących zajęcia na stronie: https://traumahealing.org/learn-se/#faculty
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 30 sierpnia - 4 września 2022 r.
2. moduł 14-19 lutego 2023 r.
3. moduł 26 września - 1 października 2023 r.
4. moduł 20-25 lutego 2024 r.
5. druga połowa 2024 r.
6. pierwsza połowa 2025 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 15 czerwca 2022 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie (3 lata) wynosi 23 600 zł (terminowa płatność w 7 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2 600 zł płatna do 17 czerwca 2022 r.*
2-7. rata każda w wysokości 3 500 zł płatna najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 3 700 zł.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SE Łochów 6 edycja”
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. W 2022 roku opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 1 000 zł za moduł i obejmuje: 5 noclegów ze śniadaniami i 5 bufetów obiadokolacyjnych oraz korzystanie z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"**** (całodzienny serwis kawowy i lunch "zupowy" ujęte są w opłacie za kurs). Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 1 350 zł. W przypadku wyboru noclegów w nowej części hotelu "Folwark Łochów"**** opłaty za pakiet wynoszą odpowiednio 1 350 zł oraz 1 900 zł. Pakiety mają charakter nierozłączny obejmują noclegi z obiadokolacjami i dostępem do usług oferowanych przez hotel. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług (np. tylko noclegi), mogą rozliczać się z hotelem po stawkach rynkowych, uzgodnionych bezpośrednio z recepcją hotelu. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści