Kurs SE 2023 - 7 edycja - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
3-letni kurs certyfikujący
Somatic Experiencing® dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2023-2026 w Łochowie. Będzie składał się z sześciu sześciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 29 sierpnia - 3 września 2023 r. Poprowadzi ją Kavi Alessandro Gemin, certyfikowany trener Somatic Experiencing®, psychoterapeuta z kilkudziesiecioletnim doświadczeniem praktycznym. Kolejne moduły poprowadzą Kavi Alessandro Gemin oraz Sonia Gomes (3. rok).
Kliknij, aby zapisać się na kurs
UWAGA! Rekrutacja zakończona (brak wolnych miejsc)
Celem 3-letniego kursu SETM jest opanowanie zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczest­nicy zapoznają się z nią jako narzędziem pracy tera­peu­ty­cznej i różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje trzy poziomy zaawansowania (łącznie 216 godzin zegarowych). Każ­dy z nich rea­li­zowany jest w jednym roku kalendarzowym. Ukończenie wszystkich daje umie­jęt­ności i pra­wo do posługiwania się me­todą w swojej pracy zawodowej. Aby otrzymać certyfikat terapeuty So­ma­tic Experiencing®, wy­ma­gana jest po­nadto terapia własna metodą SETM (15 godzin) i superwizja (18 godzin). Terapia wła­sna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie prowadzili bieżącą praktykę.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest potwierdzone odpowiednim dokumentem wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym, tzw. SE-Intro.
Szkolenie poprowadzą:
Kavi Alessandro Gemin
trener Somatic Experiencing, psychoterapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem z zakresu Somatic Experiencing, terapii czaszkowo-krzyżowej, arteterapii, programowania neurolingwistycznego.
dr Sonia Gomes
trener Somatic Experiencing, najbliższa współpracowniczka twórcy SE Petera Levine'a, psycholog kliniczny z 40-letnim doświadczeniem terapeutycznym, twórczyni metody SOMA-Embodiment. Od wielu lat prowa­dzi treningi SE w Ameryce, Afryce, Europie i Azji.
Więcej o trenerach prowadzących zajęcia na stronie: https://traumahealing.org/learn-se/#faculty
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 29 sierpnia - 3 września 2023 r.
2. moduł 13-18 lutego 2024 r.
3. moduł 1-6 października 2024 r.
4. moduł 21-26 lutego 2025 r.
5. moduł 27 listopada - 2 grudnia 2025 r.
6. moduł 8-13 kwietnia 2026 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 16 czerwca 2023 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie (3 lata) wynosi 26 800 zł (terminowa płatność w 7 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 2 800 zł płatna do 18 czerwca 2022 r.*
2-7. rata każda w wysokości 4 000 zł płatna najpóźniej 21 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 4 300 zł.
Podczas zajęć Organizator oferuje poczęstunek obejmujący kawę, herbatę, wodę, ciastka, owoce oraz w przerwie obiadowej lunch złożony z dwóch zup do wyboru i pieczywa.
Opłata za szkolenie nie zawiera kosztów pobytu i wyżywienia.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SE Łochów 7 edycja”
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. W 2023 roku opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 1 150 zł za moduł i obejmuje: 5 noclegów ze śniadaniami i 5 bufetów obiadokolacyjnych oraz korzystanie z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"**** (całodzienny serwis kawowy i lunch złożony z dwóch rodzajów zup i pieczywa oferuje Organizator w ramach wniesionej opłaty za kurs). Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 1 550 zł. W przypadku wyboru noclegów w nowej części hotelu "Folwark Łochów"**** opłaty za pakiet wynoszą odpowiednio 1 550 zł oraz 2 200 zł. Pakiety mają charakter nierozłączny obejmują noclegi z obiadokolacjami i dostępem do usług oferowanych przez hotel. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług (np. tylko noclegi), mogą rozliczać się z hotelem po stawkach rynkowych, uzgodnionych bezpośrednio z recepcją hotelu. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści