Kurs SE 2024 - 8 edycja - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
3-letni kurs certyfikujący
Somatic Experiencing® dla terapeutów
Kurs odbędzie się w latach 2024-2027 w Łochowie. Będzie składał się z sześciu sześciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 24-29 września 2024 r. Poprowadzi ją Kavi Alessandro Gemin, certyfikowany trener Somatic Experiencing®, psychoterapeuta z kilkudziesiecioletnim doświadczeniem praktycznym. Kolejne moduły poprowadzą Ariel Giarretto (2 rok) oraz Dave Berger (3. rok).
Kliknij, aby zapisać się na kurs
UWAGA! Zapisy zakończone - brak wolnych miejsc
Celem 3-letniego kursu SETM jest opanowanie zasad pracy z traumą metodą So­ma­tic Experiencing® Petera Levine’a. Uczest­nicy zapoznają się z nią jako narzędziem pracy tera­peu­ty­cznej i różnymi możliwościami jej zastosowania. Kurs obejmuje trzy poziomy zaawansowania (łącznie 216 godzin zegarowych). Każ­dy z nich rea­li­zowany jest w jednym roku kalendarzowym. Ukończenie wszystkich daje umie­jęt­ności i pra­wo do posługiwania się me­todą w swojej pracy zawodowej. Aby otrzymać certyfikat terapeuty So­ma­tic Experiencing®, wy­ma­gana jest po­nadto terapia własna metodą SETM (15 godzin) i superwizja (18 godzin). Terapia wła­sna i superwizja odbywać się będą według indywidualnych planów i ich koszt nie jest ujęty w cenie kursu.
Kurs adresowany jest do osób zawodowo zajmujących się udzielaniem wsparcia psychologicznego, a więc przede wszystkim do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pra­cow­ników ośrodków interwencji kryzysowej, a także innych osób związanych ze sferą zdrowia. Ponieważ w ramach wymagań przewidziana jest superwizja przypadków własnej pracy terapeutycznej, zaleca się, by kandydaci do uczestnictwa w kursie prowadzili bieżącą praktykę.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w kursie jest potwierdzone odpowiednim dokumentem wcześniejsze uczestnictwo w warsztacie wprowadzającym, tzw. SE-Intro.
Szkolenie poprowadzą:
Kavi Alessandro Gemin
trener Somatic Experiencing, psychoterapeuta z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem z zakresu Somatic Experiencing, terapii czaszkowo-krzyżowej, arteterapii, programowania neurolingwistycznego.
Ariel Giarretto
terapeutka pracy z ciałem specjalizująca się w terapii traumy seksualnej, doświadczona długoletnia trenerka Somatic Experiencing, certyfikowana edukatorka seksualna, doula.
Dave Berger
trener Somatic Experiencing, terapeuta pracy z ciałem z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem praktycznym. Specjalizuje się w udzielaniu wsparcia osobom z bólem fizycznym, problemami w poruszaniu się, stresem pourazowym oraz zaburzeniami lękowymi.
Więcej o trenerach prowadzących zajęcia na stronie: https://traumahealing.org/faculty
Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 24-29 września 2024 r.
2. moduł 14-19 lutego 2025 r.
3. moduł 7-12 października 2025 r.
4. moduł 24 lutego - 1 marca 2026 r.
5. moduł jesień 2026 r.
6. moduł wiosna 2027 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 21 czerwca 2024 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Cena udziału w kursie (3 lata) wynosi 28 800 zł (terminowa płatność w 7 ratach).
1. rata, tzw. opłata wpisowa, w wysokości 3 600 zł płatna do 21 czerwca 2024 r.*
2-7. rata każda w wysokości 4 200 zł płatna najpóźniej 14 dni przed pierwszym dniem zajęć danego modułu. Opłaty dokonane po upływie tych terminów ulegają podwyższeniu do 4 500 zł.
Podczas zajęć Organizator oferuje poczęstunek obejmujący kawę, herbatę, wodę, ciastka, owoce oraz w przerwie obiadowej lunch złożony z dwóch zup do wyboru i pieczywa.
Opłata za szkolenie nie zawiera kosztów pobytu.
* Wniesienie opłaty wpisowej stanowi zobowiązanie, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od ostatecznego terminu wniesienia opłat określonego w Regulaminie udziału w szkoleniu). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.
Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SE Łochów 8 edycja”
Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. W 2024 roku opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 1200 zł za moduł i obejmuje: 5 noclegów ze śniadaniami i 5 bufetów obiadokolacyjnych oraz korzystanie z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"**** (całodzienny serwis kawowy i lunch złożony z dwóch rodzajów zup i pieczywa oferuje Organizator w ramach wniesionej opłaty za kurs). Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 1600 zł. W przypadku wyboru noclegów w nowej części hotelu "Folwark Łochów"**** opłaty za pakiet wynoszą odpowiednio 1700 zł oraz 2400 zł. Pakiety mają charakter nierozłączny obejmują noclegi z obiadokolacjami i dostępem do usług oferowanych przez hotel. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług (np. tylko noclegi), mogą rozliczać się z hotelem po stawkach rynkowych, uzgodnionych bezpośrednio z recepcją hotelu. Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści