Marianne Bentzen - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Kurs zaawansowany dla terapeutów
NeuroAffective Personality Development
Neuroafektywny rozwój osobowości
Marianne Bentzen

Szkolenie odbędzie  się w latach 2019-2020 w Łochowie. Będzie składało się z trzech czterodniowych modułów wyjazdowych - każdy poprowadzi Marianne Bentzen. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 24-27 października 2019 r.


Zdrowy rozwój człowieka odbywa się w hierarchicznych sekwencjach. W związku z tym pewne umiejętności muszą zostać ustabilizowane zanim inne będą mogły rozwijać się w skuteczny sposób. Odbieranie wrażeń i regulacja somatyczna są fundamentem rozwoju emocji i interakcji opartych na empatii. Następnie odpowiednia kontrola impulsów i zdolność do uzyskania wglądu w siebie i innych ludzi może rozwinąć się tylko wówczas, gdy dobrze czujemy się w swoim ciele i możemy współtworzyć bezpieczne i zaangażowane interakcje z innymi.
W neuroafektywnym ujęciu rozwoju osobowości podkreśla się rolę doświadczeń niewerbalnych. Badacze zajmujący się obszarem neuronauki szacują, że nasza świadomość oraz interakcje z innymi ludźmi w większości mają charakter niewerbalny. Tymczasem większość podejść psychoterapeutycznych opiera się przede wszystkim na języku i myśleniu semantycznym. Dlatego Marianne Bentzen (przy udziale Susan Hart) stworzyła model opisu podstawowego rozwoju osobowości, który uwzględnia zarówno doświadczenie niewerbalne, jak i werbalną wiedzę.
W optymalnym procesie rozwoju język mówiony wspiera i przenika każdy z aspektów kształtowania fizycznego, emocjonalnego i niewerbalnego self. Niestety, w istotnych obszarach życia, w przypadku wielu z nas, nasza werbalna świadomość straciła kontakt z niewerbalnymi wymiarami. Każdy z nas nieustannie używa mózgu do odbierania wrażeń i odczuwania emocji. Jeżeli tracimy połączenie z naszymi emocjami i odczuciami z ciała, nasza zdolność do jasnego myślenia, rozsądnego zachowania i utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich jest narażona na szwank. Dojrzewanie emocjonalne jest procesem uczenia się. Dlatego każdy, podobnie jak musi nauczyć się mówić, musi także nauczyć się zdolności dzielenia się z innymi poprzez ruchy ciała i wyrażanie uczuć. W istocie jest to rodzaj „przedwerbalnej mowy”.
Rodzimy się z umiejętnością rozpoznawania różnicy pomiędzy przyjemnymi i nieprzyjemnymi wewnętrznymi stanami, aby mieć poczucie przynależności, aby odbierać opiekę i miłość oraz przekazywać je innym, i aby rozumieć, jak inni czują. Mamy potencjał rozwoju wszystkich tych zdolności, ale jedynym sposobem, w jaki możemy przyswoić tę „przedwerbalną mowę” jest wchodzenie w interakcje z innymi ludźmi.
To głębokie przeplatanie się niewerbalnego i werbalnego aspektu świadomości jest fundamentalne dla koncepcji neuroafektywnego rozwoju osobowości. Od dnia narodzin uczymy się odbierać wrażenia sensoryczne i czuć emocje poprzez nasze doświadczenia kontaktu, naśladowania i opieki. Te emocjonalne interakcje z innymi ludźmi zapewniają podstawę dla naszego rozwoju osobowości w procesie interaktywnego dojrzewania, nazwanym neuroafektywnym rozwojem.
Celem szkolenia w zakresie neuroafektywnego rozwoju osobowości jest uzyskanie przez uczestników podstawowego zrozumienia neuroafektywnej psychologii rozwojowej w psychoterapii i rozpoczęcie integrowania neuroafektywnej oceny i strategii leczenia ze swoją praktyką zawodową. Połączenie najnowszych badań nad mózgiem z teoriami psychologii rozwojowej daje nam nowy wgląd w kształtowanie się osobowości. Gdy pojawiają się poważne braki w dostrojeniu, organizm staje się podatny na stres i zaburzenia posttraumatyczne.
Skuteczność procesu terapeutycznego powiązana jest z kompetencją w zakresie podstawowego rozwoju osobowości. W dialogu psychoterapeutycznym ważna jest ocena tego poziomu kompetencji, aby dostosować interwencje do najbliższej (proksymalnej) strefy rozwoju (w ujęciu Lwa Wygotskiego: jeszcze nieznanej, ale możliwej do osiągnięcia w oparciu o dostępne możliwości). Wykorzystując dydaktyczne pojęcie trójdzielnego mózgu oraz teorię rozwoju zdolności umysłowych osób dorosłych, szkolenie oferuje mapę służącą ocenie psychobiologicznych zasobów i braków rozwojowych oraz strategii i metod, aby następnie można było zająć się nimi w skutecznym procesie terapeutycznym.
Szkolenie koncentruje się na rozwoju osobowości w ujęciu neuroafektywnym i zastosowaniu tej wiedzy w praktyce psychoterapeutycznej. Profesjonalne wdrożenie tego zrozumienia wymaga wiedzy, budowania umiejętności i subtelnej integracji trzech poziomów przetwarzania mózgu. Ludzki umysł ma ogromną plastyczność i ulega wpływowi każdego naszego doświadczenia. Oznacza to, że jesteśmy stopniowo kształtowani poprzez nasze doświadczenia i działania a nie poprzez nasze myśli i rozmowy o nich. Dotyczy to zarówno profesjonalistów, jak i dzieci oraz dorosłych, z którymi oni pracują. W związku z tym trening w zakresie neuroafektywnego rozwoju osobowości koncentruje się na profesjonalnych umiejętnościach utrzymywania relacji i sprawczości, aby podchodzić do kontaktów z ludźmi i żyć zgodnie z tym, czego nauczamy.
Kurs adresowany jest do terapeutów i osób udzielających wsparcia psychologicznego.
Poszczególne moduły kursu będą koncentrować się na:
  1. Ogólnej teorii rozwoju mózgu i osobowości oraz na dynamice interakcji autonomicznej (odczuciowej), limbicznej (emocjonalnej) i kory nowej (myślenie), a także na kształtowaniu relacji, byciu obecnym w tu i teraz oraz na rozwoju osobowości.
  2. Przynależnych do funkcjonowania kory nowej poziomach procesów umysłowych osób dorosłych oraz na sposobach, w jakie ludzie porządkują sens i cel życia oraz otaczającego ich świata. Przyjrzymy się także sposobom, w które mentalizacje mogą prowadzić do powstawania problemów i co można z nimi wówczas zrobić.
  3. Limbicznym (emocjonalnym) i autonomicznym-autoregulacyjnym poziomie kontaktu, interakcji i regulacji. Będziemy eksplorować struktury ruchu rozwojowego i interwencji związanych z kontaktem, jak również będziemy ćwiczyć poczucie dopasowania, przepływu (flow) i chwili obecnej podczas sesji.
Aby zintegrować koncepcje neuroafektywne w pracy własnej uczestników, każdy moduł szkoleniowy będzie składał się z wykładów teoretycznych, demonstracji sesji terapeutycznych, pracy terapeutycznej i ćwiczeń w grupach, dyskusji i superwizji. Pomiędzy modułami będą zlecane zadania domowe. Zgodnie ze współczesnymi danymi badawczymi dotyczącymi uczenia się i plastyczności mózgu uczestnicy powinni zaplanować co najmniej 1 godzinę codziennej praktyki przez pierwsze dwa tygodnie po zakończeniu każdego modułu.

Szkolenie poprowadzi:
Marianne Bentzen duńska psychoterapeutka. Od ponad 30 lat prowadzi szkolenia i superwizje na całym świecie. Współtwórczyni opartego na badaniach neurobiologicznych modelu osobowości neuroafektywnej. Autorytet w Europie i Ameryce Północnej, nauczycielka i mentorka wielu uznanych trenerów metody Somatic Experiencing, przyjaciółka i współpracowniczka Petera Levine, z którym od wielu lat współprowadzi warsztaty i konferencje.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 24-27 października 2019 r., Łochów (50 km od Warszawy)
2. moduł 5-8 marca 2020 r.
3. moduł 3-6 września 2020 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 30 czerwca 2019 r. tylko poprzez formularz (powyżej). UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca!

Cena za udział w kursie (3 moduły) wynosi 6600 zł (płatność w 4 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 1500 zł płatna w ciągu 3 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego*
2. rata w wysokości 1700 zł płatna do 3 października 2019 r.
3. rata w wysokości 1700 zł płatna do 13 lutego 2020 r.
4. rata w wysokości 1700 zł płatna do 13 sierpnia 2020 r.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „Marianne Bentzen”

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 615 zł za moduł i obejmuje: 3 noclegi wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) oraz możliwością korzystania z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"****. Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 735 zł. Pakiet ma charakter nierozłączny obejmuje wszystkie zawarte w nim usługi. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług, będą rozliczać się z hotelem po stawkach uzgodnionych bezpośrednio z dyrekcją hotelu.
Cena za udział w kursie (3 moduły) wynosi 6600 zł (płatność w 4 ratach).
1. opłata wpisowa w wysokości 1500 zł płatna w terminie 3 dni od przesłania formularza.
2. rata w wysokości 1700 zł płatna do 3 października 2019 r.
3. rata w wysokości 1700 zł płatna do 13 lutego 2020 r.
4. rata w wysokości 1700 zł płatna do 13 sierpnia 2020 r.Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 24-27 października 2019 r.
2. moduł 5-8 marca 2020 r.
3. moduł 3-6 września 2020 r.


© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
telefon: +48 502 607 736
Wróć do spisu treści