Marianne Bentzen - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Warsztat zaawansowany dla terapeutów
Marianne Bentzen
Wstyd i poczucie winy
Dlaczego są potrzebne i jak z nimi pracować.
Neuroafektywna perspektywa rozwojowa
Warsztat odbędzie się w dniach 30 czerwca - 3 lipca 2022 r. we Wrocławiu. Adresowany jest przede wszystkim do absolwentów kursu Neuroafektywny Rozwój Osobowości i ma służyć pogłębieniu tematyki omawianej podczas zakończonego szkolenia. W miarę wolnych miejsc udział w zajęciach mogą wziąć także absolwenci kursów SE, NARM oraz doświadczeni terapeuci innych modalności.
Zdrowy rozwój człowieka odbywa się w hierarchicznych sekwencjach. W związku z tym pewne umiejętności muszą zostać ustabilizowane zanim inne będą mogły rozwijać się w skuteczny sposób. Odbieranie wrażeń i regulacja somatyczna są fundamentem rozwoju emocji i interakcji opartych na empatii. Następnie odpowiednia kontrola impulsów i zdolność do uzyskania wglądu w siebie i innych ludzi może rozwinąć się tylko wówczas, gdy dobrze czujemy się w swoim ciele i możemy współtworzyć bezpieczne i zaangażowane interakcje z innymi.
W neuroafektywnym ujęciu rozwoju osobowości podkreśla się rolę doświadczeń niewerbalnych. Badacze zajmujący się obszarem neuronauki szacują, że nasza świadomość oraz interakcje z innymi ludźmi w większości mają charakter niewerbalny. Tymczasem większość podejść psychoterapeutycznych opiera się przede wszystkim na języku i myśleniu semantycznym. Dlatego Marianne Bentzen (przy udziale Susan Hart) stworzyła model opisu podstawowego rozwoju osobowości, który uwzględnia zarówno doświadczenie niewerbalne, jak i werbalną wiedzę.
W optymalnym procesie rozwoju język mówiony wspiera i przenika każdy z aspektów kształtowania fizycznego, emocjonalnego i niewerbalnego self. Niestety, w istotnych obszarach życia, w przypadku wielu z nas, nasza werbalna świadomość straciła kontakt z niewerbalnymi wymiarami. Każdy z nas nieustannie używa mózgu do odbierania wrażeń i odczuwania emocji. Jeżeli tracimy połączenie z naszymi emocjami i odczuciami z ciała, nasza zdolność do jasnego myślenia, rozsądnego zachowania i utrzymywania dobrych relacji międzyludzkich jest narażona na szwank. Dojrzewanie emocjonalne jest procesem uczenia się. Dlatego każdy, podobnie jak musi nauczyć się mówić, musi także nauczyć się zdolności dzielenia się z innymi poprzez ruchy ciała i wyrażanie uczuć. W istocie jest to rodzaj „przedwerbalnej mowy”.
Rodzimy się z umiejętnością rozpoznawania różnicy pomiędzy przyjemnymi i nieprzyjemnymi wewnętrznymi stanami, aby mieć poczucie przynależności, aby odbierać opiekę i miłość oraz przekazywać je innym, i aby rozumieć, jak inni czują. Mamy potencjał rozwoju wszystkich tych zdolności, ale jedynym sposobem, w jaki możemy przyswoić tę „przedwerbalną mowę” jest wchodzenie w interakcje z innymi ludźmi.
To głębokie przeplatanie się niewerbalnego i werbalnego aspektu świadomości jest fundamentalne dla koncepcji neuroafektywnego rozwoju osobowości. Od dnia narodzin uczymy się odbierać wrażenia sensoryczne i czuć emocje poprzez nasze doświadczenia kontaktu, naśladowania i opieki. Te emocjonalne interakcje z innymi ludźmi zapewniają podstawę dla naszego rozwoju osobowości w procesie interaktywnego dojrzewania, nazwanym neuroafektywnym rozwojem.
Warsztat jest rozwinięciem tematyki omawianej podczas kursu Neuroafektywny Rozwój Osobowości. Celem tamtego szkolenia było uzyskanie przez uczestników podstawowego zrozumienia neuroafektywnej psychologii rozwojowej w psychoterapii i rozpoczęcie integrowania neuroafektywnej oceny i strategii leczenia ze swoją praktyką zawodową. Połączenie najnowszych badań nad mózgiem z teoriami psychologii rozwojowej daje nowy wgląd w kształtowanie się osobowości. Gdy pojawiają się poważne braki w dostrojeniu, organizm staje się podatny na stres i zaburzenia posttraumatyczne.
Skuteczność procesu terapeutycznego powiązana jest z kompetencją w zakresie podstawowego rozwoju osobowości. W dialogu psychoterapeutycznym ważna jest ocena tego poziomu kompetencji, aby dostosować interwencje do najbliższej (proksymalnej) strefy rozwoju (w ujęciu Lwa Wygotskiego: jeszcze nieznanej, ale możliwej do osiągnięcia w oparciu o dostępne możliwości). Wykorzystując dydaktyczne pojęcie trójdzielnego mózgu oraz teorię rozwoju zdolności umysłowych osób dorosłych, szkolenie oferuje mapę służącą ocenie psychobiologicznych zasobów i braków rozwojowych oraz strategii i metod, aby następnie można było zająć się nimi w skutecznym procesie terapeutycznym.
Kurs koncentrował się na tematyce rozwoju osobowości w ujęciu neuroafektywnym i zastosowaniu tej wiedzy w praktyce psychoterapeutycznej. Profesjonalne wdrożenie tego zrozumienia wymaga wiedzy, budowania umiejętności i subtelnej integracji trzech poziomów przetwarzania mózgu. Ludzki umysł ma ogromną plastyczność i ulega wpływowi każdego naszego doświadczenia. Oznacza to, że jesteśmy stopniowo kształtowani poprzez nasze doświadczenia i działania a nie poprzez nasze myśli i rozmowy o nich. Dotyczy to zarówno profesjonalistów, jak i dzieci oraz dorosłych, z którymi oni pracują. W związku z tym trening w zakresie neuroafektywnego rozwoju osobowości koncentruje się na profesjonalnych umiejętnościach utrzymywania relacji i sprawczości, aby podchodzić do kontaktów z ludźmi i żyć zgodnie z tym, czego nauczamy.
Celem warsztatu "Wstyd i poczucie winy" jest pogłębienie zrozumienia ewolucyjnej dynamiki wstydu i poczucia winy oraz sposobu zintegrowania tych uczuć z naszą dorosłą osobowością. W oparciu o badania z zakresu psychologii rozwojowej Marianne Bentzen omawiać będzie, jak uczucia te wyłaniają się w dzieciństwie, jaką istotną funkcję pełnią, co robić, jeśli są przytłaczające, i co robić, jeśli nie są wystarczająco rozwinięte.
Warsztat będzie składać się z części teoretycznej, sesji pytań i odpowiedzi, dyskusji, ćwiczeń interpersonalnych i indywidualnych oraz ich omówienia. Podczas zajęć odbędzie się co najmniej jedna sesja demonstracyjna.
Część teoretyczna zajęć będzie obejmować następujące kwestie:
  • podstawowe konkurujące ze sobą teorie na temat wstydu i poczucia winy,
  • wzorce aktywacji tych uczuć w podstawowym obiegu stresu i traumy w systemie nerwowym,
  • kompetencje rozwojowe niezbędne, aby móc doświadczać i rozwiązywać wstyd i poczucie winy,
  • znaczenie wstydu i poczucia winy w socjalizacji dzieci i dorosłych,
  • procesy osobiste i interpersonalne, które mogą uwolnić wstyd i poczucie winy,
  • w jaki sposób wstyd i poczucie winy - gdy są odpowiednio zintegrowane w osobowości - są niezbędne do moralnego i etycznego rozwoju i zachowania.
Część praktyczna będzie obejmować:
  • zadania i ćwiczenia somatyczne i interpersonalne pomagające rozwinąć przedstawioną perspektywę teoretyczną i redukujące lub integrujące wstyd i poczucie winy,
  • ćwiczenia medytacyjne, które pomagają zmniejszyć wstyd,
  • związane z tematem zajęć odpowiedzi na pytania superwizyjne, rozwijane przede wszystkim poprzez odgrywanie wraz z Marianne krótkich scenek danego przypadku.

Szkolenie poprowadzi:
Marianne Bentzen duńska psychoterapeutka. Od ponad 30 lat prowadzi szkolenia i superwizje na całym świecie. Współtwórczyni opartego na badaniach neurobiologicznych modelu osobowości neuroafektywnej. Autorytet w Europie i Ameryce Północnej, nauczycielka i mentorka wielu uznanych trenerów metody Somatic Experiencing, przyjaciółka i współpracowniczka Petera Levine, z którym od wielu lat współprowadzi warsztaty i konferencje.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.
Prosimy o zabranie ze sobą wygodnego ubrania oraz skarpetek lub kapci, ponieważ pomieszczenie, w którym odbywać się będzie warsztat, będzie "strefą bez butów".
UWAGA! Zalecamy, aby osoby, które nie uczestniczyły w kursie Neuroafektywny Rozwój Osobowości, zapoznały się z teoretycznymi podstawami podejścia prezentowanego przez Marianne Bentzen. Na polskim rynku dostepna jest publikacja "Neuroafektywna książka obrazkowa".

Termin: 30 czerwca - 3 lipca 2022 r., Wrocław
Koszt: 2700 zł dla absolwentów kursu Neuroafektywny Rozwój Osobowości oraz 3000 zł dla pozostałych osób (tylko w miarę wolnych miejsc).
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą najpóźniej do 31 maja 2022 r. tylko poprzez formularz (powyżej).

Wpłat – po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia rejestracji należy dokonywać na konto:
Instytut Terapii Psychosomatycznej
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „Warsztat z Marianne Bentzen”
Ostateczny termin wpłat upływa 24 czerwca 2022 r. Po tym terminie zgłoszenie niepotwierdzone wpływem na konto Organizatora zostanie anulowane.

Miejsce szkolenia:
Centrum szkoleniowe WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław (Ostrów Tumski): www.wenderedu.pl
Opłata za warsztat obejmuje udział w szkoleniu oraz całodzienny serwis kawowy.
Cena za udział w warsztacie wynosi:
2700 zł dla absolwentów kursu Neuroafektywny Rozwój Osobowości (2019)
3000 zł dla pozostałych osób (tylko w miarę wolnych miejsc)
Warsztat odbędzie się we Wrocławiu w dniach 30 czerwca - 3 lipca.


© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści