SOMA - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Kurs zaawansowany dla terapeutów pracujących z traumą
SOMA-Embodiment
Sonia Gomes, Claudia Studer-Wild


Kurs odbędzie  się w latach 2023-2024 w Morawie (okolice Strzegomia). Będzie składał się z czterech pięciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w dniach 22-26 lutego 2023 r. Poprowadzi ją dr Sonia Gomes.
Kurs SOMA-Embodiment (SOMA-Ucieleśnienie) to multidyscyplinarne podejście terapeutyczne, które integruje pracę naukowców i badaczy, takich jak dr Stephen Porges (teoria poliwagalna), dr Peter A. Levine (Somatic Experiencing), dr Ida P. Rolf (Ruch Strukturalny, Rolfing), Hubert Godard (funkcje toniczne, analiza ruchu) oraz dr James Gibson (psychologia ewolucyjna).
SOMA-Embodiment poprzez edukację somatyczną pomaga modulować podstawowe struktury fizjologicznej, emocjonalnej i tonicznej dysregulacji nerwu błędnego. W praktyce klinicznej oferuje bogaty zakres ćwiczeń ucieleśniających, których funkcją jest reintegracja struktury ciała z wykorzystaniem grawitacji, orientacji przestrzennej, dotyku, ruchu i percepcji ciała, aby ułatwiać dostęp do interoceptorów odłączonych z powodu mechanizmów związanych z zamrożeniem. SOMA-Embodiment ma także na celu odbudowę układu czuciowo-ruchowego, którego koordynacja została zaburzona na skutek przebytej traumy.
SOMA-Embodiment, przywracając większą plastyczność neuronalną, wspiera w przeformułowywaniu traumatycznych wspomnień. Gdy doświadczamy traumy, może wystąpić dysocjacja pomiędzy układem sensorycznym, aktywnością ruchową i emocjonalnością. Dysocjacja ta rozciąga się na wszystkie zmysły, oddech, stawy, powięzi czy przepony. Powrót do optymalnego funkcjonowania po przebytej traumie wymaga przestrzennej reorganizacji ciała, gdyż przestrzeń fizyczna to obszar, w którym rozwija się podmiotowość człowieka.
Kurs SOMA-Embodiment został stworzony, aby rozszerzyć podejście Somatic Experiencing – Terapia Traumy wg Petera Levine’a, i ma na celu wspomóc praktyków pracujących z traumą. W programie nauczania zawarte są podstawowe umiejętności oparte na SE, takie jak orientacja, felt-sense, śledzenie odczuć, odwoływanie się do zasobów oraz wspieranie układu nerwowego osób, które doświadczyły traumy. Ucieleśnienie to istotny aspekt, którym musi zająć się każdy, kto pracuje z traumą. Ucieleśnienie zdefiniować można jako świadome postrzeganie obecności swojego ciała. Odnajdujemy je w spójności i płynności, śledząc doznania w ciągłym procesie ruchu. To pozwala osobie wyrazić swoje autentyczne zdolności a jednocześnie cieszyć się gracją ruchu i optymalnym tonusem w kontaktach z ludźmi. Głębszą jakość ucieleśnienia można osiągnąć poprzez uczenie się dotyku i ruchu. Dzięki temu praktyk może stymulować wewnętrzne uwolnienie, które będzie sprzyjać nowej jakości – mogą wyłonić się nowe możliwości wyrażania siebie i pojawia się lepsze funkcjonowanie prowadzące osobę ku zdrowiu.
Podstawową ideą podejścia SOMA-Embodiment jest to, aby zanim rozpoczniemy renegocjację traumy emocjonalnej najpierw zapewnić ciału stabilność. Traumatyczne doświadczenia mogą powodować blokady, które tkwią w ciele na wielu poziomach, zmniejszając jego zdolność do ucieleśnienia, orientacji, integracji i percepcji. Aby renegocjować traumę, najpierw musimy pracować z systemem percepcyjnym, organizacją grawitacyjną oraz orientacją. Na tym etapie włączamy ciągłość i płynność ruchu, śledzenie odczuć i badanie ucieleśnienia, aby poszerzyć percepcję i zająć się biologicznymi rytmami samoregulacji. Oznacza to, że zanim ciało odnajdzie swoją stabilność musi zorganizować się poprzez zmysły w relacji do pola grawitacji i fizycznej przestrzeni.
Z teorii poliwagalnej S. Porgesa SOMA-Embodiment zaczerpnęła tezę, że neuromodulacyjna rola brzusznego nerwu błędnego głęboko wpływa na fizjologię istot ludzkich, czyniąc je otwartymi na zaangażowanie społeczne. Korzystanie z teorii poliwagalnej pomaga terapeutom pracować ze stanami fizjologicznymi, które zapewniają ich klientom spokój i możliwość odpowiedniej współregulacji w obliczu współczulnej czy grzbietowej reaktywności nerwu błędnego.
Kurs SOMA-Embodiment adresowany jest do Praktyków Somatic Experiencing oraz studentów Somatic Experiencing, którzy ukończyli przynajmniej pełny pierwszy rok szkolenia. W kursie uczestniczyć mogą też doświadczeni praktycy innych podejść związanych z terapią traumy.
Aby uzyskać certyfikat ukończenia kursu należy uczestniczyć we wszystkich modułach zajęć, a także odbyć 5 sesji indywidualnych oraz 2 sesje superwizyjne z asystentami treningu uprawnionymi do ich udzielenia w metodzie SOMA-Embodiment.

Szkolenie poprowadzą:
dr Sonia Gomes doktor psychologii klinicznej, zaawansowany praktyk rolfingu, nauczyciel ruchu, praktyk SE i członek międzynarodowego fakultetu SETI, członek komitetu EFAC przy EASE. Studiowała u Huberta Godarda w Brazylii i Hiszpanii. Napisała rozprawę doktorską na temat związany ze swoim nauczaniem „Angażowanie dotyku i ruchu w podejściu Somatic Experiencing”. Na całym świecie naucza poziomu zaawansowanego na kursach SE oraz swojego kursu SOMA. Jej strona internetowa: www.soniagomesphd.com (moduł 1, 3 i 4).

Claudia Studer-Wild – terapeutka z ponad 30-letnią praktyką. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy z dziećmi, dorosłymi i rodzinami w wielu nurtach, takich jak np. kinezjologia (LEAP), EMR według dr Charlesa Krebsa, Neurofeedback, Somatic Experiencing czy też SOMA-Embodiment. W praktyce terapeutycznej i nauczycielskiej Claudia jest pełna wrażliwości, życzliwości i ciekawości. Zależy jej na bezpiecznym wspieraniu osób podczas ich podróży rozwojowej. W ramach SOMY-Embodiment prowadzi uczestników do ucieleśnionej obecności i intuicji poprzez dotyk i ruch (moduł 2).

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 22-26 lutego 2023 r.
2. moduł 26-30 sierpnia 2023 r.
3. moduł 13-17 grudnia 2023 r.
4. moduł 22-26 marca 2024 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 23 grudnia 2022 r. tylko poprzez formularz (powyżej).

Cena za udział w kursie (4 moduły) wynosi 15 000 zł (płatność w 5 ratach). Studentom i absolwentom Szkoły Terapii Psychosomatycznej w Łochowie, Czeszowie i Lanckoronie przysługuje rabat w wysokości 800 zł (uwzględniony w obniżonej opłacie wpisowej). Opłata nie zawiera noclegów i wyżywienia (we własnym zakresie uczestnika) oraz sesji indywidualnych i superwizji.
1. opłata wpisowa w wysokości 3000 (lub 2200 zł) płatna do 23 grudnia 2022 r.*
2. rata w wysokości 3000 zł płatna do 31 stycznia 2023 r.
3. rata w wysokości 3000 zł płatna do 4 sierpnia 2023 r.
4. rata w wysokości 3000 zł płatna do 21 listopada 2023 r.
5. rata w wysokości 3000 zł płatna do 1 marca 2024 r.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SOMA-Embodiment”

Miejsce szkolenia:
Pałac Morawa, Morawa 1, 58-120 Jaroszów. Orientacyjny koszt pakietu pobytowego w 2023 roku (4 noclegi, pełne wyżywienie) to 1000-1200 zł zależnie od standardu pokoju. Szczegóły zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w późniejszym czasie.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści