SOMA - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Cena za udział w kursie (4 moduły) wynosi 12000 zł (płatność w 5 ratach). Rabat dla studentów i absolwentów STP w wysokości 600 zł (uwzględniony w opłacie wpisowej).
1. opłata wpisowa w wysokości 2400/1800 zł płatna do 30 listopada 2018 r.
2. rata w wysokości 2400 zł płatna do 31 stycznia 2019 r.
3. rata w wysokości 2400 zł płatna do 30 czerwca 2019 r.
4. rata w wysokości 2400 zł płatna do 31 października 2019 r.
5. rata w wysokości 2400 zł płatna do 5 stycznia 2020 r.
Kurs zaawansowany dla terapeutów pracujących z traumą
SOMA-Embodiment
Sonia Gomes, Marcelo Muniz


Kurs odbędzie  się w latach 2019-2020 w Łochowie. Będzie składał się z czterech pięciodniowych sesji wyjazdowych. Sesja inaugurująca planowana jest w  dniach 27 lutego - 3 marca 2019 r. Poprowadzi ją dr Sonia Gomes.

Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 27 lutego - 3 marca 2019 r.
2. moduł 24-28 lipca 2019 r.
3. moduł 28 listopada - 2 grudnia 2019 r.
4. moduł 31 stycznia - 4 lutego 2020 r.


Kurs SOMA-Embodiment (SOMA-Ucieleśnienie) został stworzony, aby rozszerzyć podejście Somatic Experiencing – Terapia Traumy wg Petera Levine’a i ma na celu wspomóc praktyków pracujących z traumą. W programie nauczania zawarte są podstawowe umiejętności oparte na SE, takie jak orientacja, felt-sense, śledzenie odczuć, odwoływanie się do zasobów oraz wspieranie układu nerwowego osób, które doświadczyły traumy.
Ucieleśnienie to istotny aspekt, którym musi się zająć każdy, kto pracuje z traumą. Ucieleśnienie zdefiniować można jako świadome postrzeganie obecności swojego ciała. Odnajdujemy je w spójności i płynności poprzez śledzenie odczuć w ciągłym procesie ruchu. To pozwala osobie wyrazić swoje autentyczne zdolności a jednocześnie cieszyć się gracją ruchu i optymalnym tonusem w kontaktach z ludźmi.
Głębszą jakość ucieleśnienia można osiągnąć poprzez uczenie się dotyku i ruchu. Dzięki temu praktyk może stymulować wewnętrzne uwolnienie, które będzie sprzyjać nowej jakości – mogą wyłonić się nowe możliwości wyrażania siebie i pojawia się lepsze funkcjonowanie prowadzące osobę ku zdrowiu.
Podstawową ideą podejścia SOMA-Embodiment jest to, by najpierw zapewnić ciału stabilność, zanim rozpoczniemy renegocjację traumy emocjonalnej. Gdy mamy do czynienia z traumą, zaczynamy dostrzegać nieodłączną złożoność pomiędzy ciałem i umysłem/mózgiem. Występujące pomiędzy nimi sprzężenia zwrotne często tworzą ograniczenia, które odzwierciedlają się w zamrożeniu lub ograniczeniu wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia energii siły życiowej.
Według podejścia SOMA-Embodiment, traumatyczne doświadczenia mogą powodować blokady, które ujawniają się w ciele na wielu poziomach, redukując tym samym zdolność organizmu do ucieleśnienia, orientacji, integracji i percepcji. Aby rozwiązać traumę najpierw trzeba pracować z systemem percepcyjnym i organizacją grawitacyjną. Wymagane jest uczenie się orientacji. Na tym etapie włączamy ciągłość i płynność ruchu, śledzenie odczuć i badanie ucieleśnienia, aby poszerzyć percepcję i zająć się biologicznymi rytmami samoregulacji.  
Oznacza to, że zanim ciało odnajdzie swoją stabilność musi zorganizować się poprzez zmysły w relacji do pola grawitacji i fizycznej przestrzeni. Noworodek zanurzony jest w stanie płynnej wielosensoryczności, więc świat form kształtującego się człowieka konstytuuje się poprzez relację i działanie zmysłów organizowanych poprzez ruch. Ciało musi na nowo nauczyć się i odnaleźć swoją stabilność, nawet jeśli osoba jest w stanie aktywacji związanej z nierozwiązaną traumą. Wówczas znacznie łatwiej jest mu zorientować się i powrócić do podstawowej regulacji fizjologicznej.
Ogromnym wkładem SOMY w leczenie traumy jest pogłębienie jakości orientacji i percepcji za pomocą systemu haptycznego, co pomaga przystosować się do życia i otaczającego świata. Koncepcja systemu haptycznego została opracowana przez amerykańskiego psychologa ewolucyjnego, Jamesa Gibsona. System ten w sposób interaktywny koordynuje, nadaje i odbiera sensomotoryczne informacje ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Narządy zmysłów są nie tylko kanałami odczuć, pasywnymi receptorami reagującymi na odpowiednie bodźce, ale także tworzą złożone systemy percepcyjne, które oprócz aktywności są ze sobą powiązane, zapewniając organizmowi stabilną ciągłą informację, która umożliwia adaptacyjność. SOMA-Embodiment włącza ciągłość i płynność ruchu, śledzenie i badanie ucieleśnienia, aby rozszerzać percepcję i zwrócić się ku biologicznym rytmom samoregulacji.  
Idea szkolenia SOMA-Embodiment została stworzona przez dr Sonię Gomes przy wsparciu Marcelo Muniza. Prezentowana teoria i praktyka opiera się na spostrzeżeniach i ramach koncepcyjnych stworzonych przez czterech wielkich mistrzów: Petera Levine’a, Idę Rolf, Stephena Porgesa i Huberta Godarda, za co twórcy SOMY mają wobec nich wielki dług wdzięczności. Tym, co jest unikalne dla SOMY, jest połączenie wybitnych podejść poprzedników z nowymi elementami, które Sonia Gomes i Marcelo Muniz opracowali na podstawie własnych odkryć i badań dotyczących uwalniania emocjonalnej traumy z ciała.

Szkolenie poprowadzą:
dr Sonia Gomes doktor psychologii klinicznej, zaawansowany praktyk rolfingu, nauczyciel ruchu, praktyk SE i członek międzynarodowego fakultetu SETI, członek komitetu EFAC przy EASE. Studiowała u Huberta Godarda w Brazylii i Hiszpanii. Napisała rozprawę doktorską na temat związany ze swoim nauczaniem „Angażowanie dotyku i ruchu w podejściu Somatic Experiencing”. Na całym świecie naucza poziomu zaawansowanego na kursach SE oraz swojego kursu SOMA. Jej strona internetowa: www.soniagomesphd.com (moduł 1, 3 i 4).
Marcelo Muniz – zaawansowany nauczyciel rolfingu i ruchu (od 25 lat), członek fakultetu Rolf Institute of Structural Integration w USA, terapeuta czaszkowo-krzyżowy i praktyk Somatic Experiencing. Studiował u Huberta Godarda w Brazylii i w Niemczech. Prowadzi wraz z Sonią Gomes treningi SOMA-Embodiment w Europie i Afryce Południowej (moduł 2).

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Harmonogram zajęć kursu:
1. moduł 27 lutego 3 marca 2019 r., Łochów (50 km od Warszawy)
2. moduł 24-28 lipca 2019 r.
3. moduł 28 listopada 2 grudnia 2019 r.
4. moduł 31 stycznia 4 lutego 2020 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane będą do 29 listopada 2018 r. tylko poprzez formularz (powyżej).
Uwaga! Do 7 października 2018 r. preferencję w kolejności zapisu na kurs mają studenci i absolwenci Szkoły Terapii Psychosomatycznej w Łochowie, Czeszowie i Lanckoronie.

Cena za udział w kursie (4 moduły) wynosi 12 000 zł (płatność w 5 ratach). Studentom i absolwentom Szkoły Terapii Psychosomatycznej w Łochowie, Czeszowie i Lanckoronie przysługuje rabat w wysokości 600 zł (uwzględniony w obniżonej opłacie wpisowej).
1. opłata wpisowa w wysokości 2400 (lub 1800 zł) płatna do 30 listopada 2018 r.*
2. rata w wysokości 2400 zł płatna do 31 stycznia 2019 r.
3. rata w wysokości 2400 zł płatna do 30 czerwca 2019 r.
4. rata w wysokości 2400 zł płatna do 31 października 2019 r.
5. rata w wysokości 2400 zł płatna do 5 stycznia 2020 r.
* Opłata wpisowa stanowi bezzwrotną opłatę wstępną, z której pokrywane są koszty rekrutacji uczestników i która jest jedno­cześ­nie zobo­wią­zaniem, że zarezerwowane przez uczestnika miej­sce będzie przez niego wykorzystane. Nie zostanie ona zwrócona w przypadku rezy­gnacji z udziału w kur­sie (za wyjątkiem pisemnego wycofania swojego zgłoszenia przed upływem 14 dni od mo­men­tu złożenia aplikacji internetowej). W związku z tym Organizator prosi o podjęcie rozważnej decyzji o zapisie na kurs.

Wpłat – po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia – należy dokonywać na konto naszego Instytutu:
25 1140 2004 0000 3202 7545 9930
tytułem: „kurs SOMA”

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "Pałac i Folwark Łochów", ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palacifolwarklochow.pl
Ze względu na charakter zajęć zaleca się, aby uczestnicy przebywali na miejscu przez cały czas trwania danego zjazdu. Opłata za pakiet w pokoju 2-osobowym wynosi 785 zł za moduł i obejmuje: 4 noclegi wraz z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja, przerwa kawowa) oraz możliwością korzystania z parkingu, wifi, a także strefy SPA w budynku hotelu "Folwark Łochów"****. Analogiczna opłata za pakiet z noclegiem w pokoju 1-osobowym wynosi 945 zł. Pakiet ma charakter nierozłączny obejmuje wszystkie zawarte w nim usługi. Osoby, które chciałyby korzystać tylko z wybranych usług, będą rozliczać się z hotelem po stawkach uzgodnionych bezpośrednio z dyrekcją hotelu.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści