Metaproces - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Metaproces
Każda tradycja  terapeutyczna zawiera nieodłączny metaproces. Uczy on klienta zwracać  uwagę na pewne elementy swego doświadczania, a inne ignorować. Gdy  terapia jest zorientowana na deficyty, bóle czy dysfunkcje, klient  nauczy się skupiać właśnie na deficytach, bólu czy dysfunkcjach.  Koncentrowanie się na trudnych wydarzeniach z przeszłości nie redukuje  dysfunkcji w wystarczającym stopniu ani nie wspiera samoregulacji.
Metaproces w modelu NARM™  polega na rozwijaniu uważnej świadomości siebie w chwili obecnej.  Zaprasza on klienta do fundamentalnego procesu dociekania:
Jakie są wzorce, które powstrzymują mnie przed byciem obecnym dla siebie i innych w tym momencie i w moim życiu?
Eksplorujemy to pytanie na następujących poziomach doświadczania: poznawczym, emocjonalnym, fizjologicznym oraz felt sense.  NARM™ eksploruje osobistą historię klienta w stopniu koniecznym do  ustalenia, że wzorce z przeszłości zakłócają bycie „tu i teraz” w  kontakcie z samym sobą i z innymi. To sprowadza aktywny proces  dociekania do przyglądania się stylom przetrwania i wchodzenia w  relacje, jakimi posługuje się klient, wzmacniania jego mocnych stron i  pomagania mu doświadczać poczucia sprawczości w trakcie przeżywania  trudnych momentów w obecnym życiu.
Metaproces NARM™ zawiera dwa procesy związane z uważnością (mindfulness):
  • uważność somatyczną,
  • uważną świadomość zasad organizujących osobiste adaptacyjne style przetrwania.
Korzystając z tej  podwójnej świadomości, która jest zakotwiczona w chwili obecnej, stajemy  się uważni na kognitywne, emocjonalne i fizjologiczne wzorce, które  zaczęły się w przeszłości, bez wpadania w pułapkę uznania przeszłości za  ważniejszą niż teraźniejszość. Pracując w podejściu NARM, stopniowo  wzmacnia się kontakt z self w teraźniejszości. Śledzenie  procesu pojawiania się kontaktu i jego braku, regulacji i dysregulacji,  pomaga klientowi odzyskać poczucie sprawczości i nie czuć się ofiarą  własnego dzieciństwa.
Stosowanie technik  opartych na zasobach, które pracują nad subtelnymi zmianami w układzie  nerwowym, znacznie podnosi efektywność terapii. Praca z układem nerwowym  jest kluczowa dla przerwania tendencji mózgu do przewidywania  przyszłości. To prawdziwy kontakt z własnym ciałem i z innymi ludźmi  przywraca uzdrawiającą regulację. Stosowanie technik, które wspierają wzmacnianie kontaktu z samym sobą i z innymi jest nieodzownym elementem  wzmacniania skutecznej samoregulacji.
© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści