Funkcje ego - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Bodynamic
Funkcje ego
Kilka dekad badań doprowadziło do wyodrębnienia w Bodynamic jedenastu kategorii funkcji psychicznych, które nazywamy funkcjami ego. Każdy mięsień w ciele, a także grupy mięśni, ucieleśniają precyzyjnie określoną treść psychologiczną, która wiąże się z jedną, a czasem kilkoma funkcjami ego.
Reaktywność, jaką obserwuje terapeuta na podstawie palpacyjnego badania poszczególnych mięśni, zawiera informację o wzorcach funkcji ego klienta, a tym samym wskazuje na strukturę charakteru i konkretny etap rozwojowy, w którym mogło dojść do zaburzeń. Łącząc te dwie warstwy informacji otrzymamy nowe, wartościowe, kognitywne rozumienie procesów istotnych z punktu widzenia terapii. Natomiast pracując na poziomie konkretnych mięśni – czy to przez dotyk, czy za pomocą ruchu – jesteśmy w stanie odsłonić materiał psychologiczny ukryty w danym mięśniu, odpowiadający danym strukturom charakteru i funkcjom ego.
Jedenaście funkcji ego opisanych w modelu Bodynamic to:
ŁĄCZENIE
Przyjmowanie; tworzenie więzi; otwieranie serca na innych; przyjmowanie pomocy; poczucie bycia wspieranym; budowanie serdecznych relacji.
USTANAWIANIE PRIORYTETÓW
Postawa egzystencjalna; nastawienie do życia; wola działania; usposobienie; samodzielność; postawa wobec wartości i norm; orientacja (zachowanie zdrowego rozsądku lub tracenie głowy).
CENTROWANIE
Zaspokajanie własnych potrzeb (od wewnątrz); bycie sobą w różnych rolach; poczucie własnej wartości.
GRANICE
Przestrzeń osobista (granice energetyczne); asertywność (tworzenie przestrzeni dla siebie w kontaktach społecznych).
UGRUNTOWANIE I SPRAWDZANIE RZECZYWISTOŚCI
Umiejętność stawania we własnej obronie; poczucie zakorzenienia i oparcia; relacja z rzeczywistością; relacja z duchowością.
ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
Magazynowanie, utrzymywanie i rozładowywanie energii; zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; samokontrola; dostrzeganie własnej sensoryki i władanie nią.
RÓWNOWAGA SPOŁECZNA
Równowaga pomiędzy własnymi potrzebami, uczuciami, pragnieniami a oczekiwaniami innych; równowaga pomiędzy „braniem się w garść” a odpuszczaniem; równowaga między utrzymywaniem maski a otwartością w interakcjach; równowaga pomiędzy byciem sobą, a byciem członkiem grupy; równowaga pomiędzy radzeniem sobie ze stresem a rozwiązywaniem stresujących sytuacji.
ZDOLNOŚCI POZNAWCZE
Orientacja; rozumienie (pojęcie czegoś w stopniu wystarczającym); rozumienie rzeczywistości; zdolność do rozumowania kognitywnego w różnych sytuacjach; planowanie, kontemplacja i rozważanie.
AUTOEKSPRESJA I ASERTYWNOŚĆ
Magazynowanie, utrzymywanie i rozładowywanie energii; zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; samokontrola; postrzeganie władanie własną sensoryką. Asertywność, wzmacnianie siebie samego w przyjmowanych rolach; poczucie implusu, by iść naprzód oraz poczucie ukierunkowania.
WZORCE RELACJI INTERPERSONALNYCH
Wzorce bliskości i dystansu; inicjowanie kontaktu; chwytanie i trzymanie; przyciąganie do siebie i trzymanie blisko; przyjmowanie do centrum i dawanie z centrum; odpychanie (mówienie „nie”) i utrzymywanie dystansu; uwalnianie; odpuszczanie.
PŁEĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z PŁCIĄ
Świadomość i wyrażanie własnej płci; doświadczanie właściwej sobie roli płciowej; zdolność do kontenerowania i/lub wyrażania własnej zmysłowości i seksualności.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści