Twórcy metody - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Bodynamic
Twórcy metody

Lisbeth Marcher
Lisbeth Marcher jest twórczynią Systemu Bodynamic. Wraz ze swoimi współpracownikami założyła Bodynamic International. Jest byłą dyrektor Bodynamic System, w tej chwili sprawuje funkcję międzynarodowej superwizorki do spraw szkoleniowych. Lisbeth Marcher jest też byłą przewodniczącą EABP (Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Ciała).
Począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku Lisbeth Marcher prezentowała swoją pracę i szkoliła z zakresu terapii ciała w wielu krajach i na licznych konferencjach. Jednym z jej najistotniejszych dokonań na rzecz Systemu Bodynamic było rozpoznanie hiporeaktywnych reakcji ludzi, a także ich przejawów w mięśniach. Marcher skontrastowała pojęcie hiporeaktywnych mięśni z szeroko opisanym dotychczas terminem mięśni hiperreaktywnych, tworzących zbroję mięśniową. Swoje odkrycia zawarła w modelu mapy ciała i systemie struktur charakteru, które zostały włączone w materiał szkolenia z zakresu Bodynamic. W latach osiemdziesiątych XX wieku Lisbeth Marcher była członkiem zespołu pracującego nad podejściem Bodynamic do kwestii leczenia traumy szokowej i budowania nowych zasobów. Materiał ten aktualnie stanowi samodzielne dwudziestokilkudniowe szkolenie, niezależne od szkolenia podstawowego oraz dyplomowego z zakresu Bodynamic (tzw. Foundation i Practitioner Training).
O tym systemie opublikowano wiele artykułów, głównie autorstwa współpracowników Marcher, natomiast ona sama brała udział w formułowaniu teorii. Przez wiele lat pracowała nad ukończeniem książki o Bodynamic, walcząc z dysleksją, na którą cierpi. Ostatecznie książka została wydana pod tytułem Body Encyclopedia. Dziś Lisbeth Marcher jest częścią międzynarodowej kadry szkoleniowej Bodynamic, szkoli w Grecji, Brazylii, Niemczech, Rosji, Japonii, Holandii, Danii i Polsce.
 
Ditte Marcher
Ditte Marcher jest córką Lisbeth Marcher. Od 1994 roku jest członkinią zespołu Bodynamic. W 1995 roku ukończyła pełne szkolenie Analityka Bodynamic, a potem została trenerem w tym systemie. Jest terapeutką i superwizorem, a także jedną z twórczyń terapii traumy szokowej Bodynamic. Wniosła znaczny wkład w rozwój metody Bodynamic, dodając takie pojęcia jak godność JA, a także rozróżnienia poziomu uczuć.
Ditte prowadzi szkolenia podstawowe od 1995 roku, a od 2003 naucza jako starszy wykładowca na szkoleniach dyplomowych. Wykładała metodę Bodynamic w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Rozji, Japonii, Grecji, Holandii, Danii, Brazylii, na Białorusi oraz na Ukrainie. Od 2010 do 2019 roku obejmowała stanowisko prezesa Bodynamic International. Była przewodniczącą rady EABP (European Association for Body Psychotherapy). Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i konsultacji dla biznesu. W latach 1986-1992 pracowała z grupami dzieci w strefach konfliktów, głównie w Palestynie, Libanie i Izraelu. W latach 1994-1998 pracowała jako konsultant policji w Danii i Szwecji w zakresie pracy z młodocianymi przestępcami. W tym samym okresie szkoliła nauczycieli w centrach AMU, które prowadzą programy podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. Szkoliła także w duletnim programie dla młodych liderów. Prowadziła warsztaty dotyczące sytuacji kryzysowych dla pracowników policji i straży pożarnej. Pracowała jako mediator w obszarach konfliktów. Udzielała się jako wolontariusz w projektach na terenach Afryki, Ameryki Południowej, byłej Jugosławii i Danii.
Ditte Marcher jest współautorką książki „Resources in coping with shock” („Zasoby w radzeniu sobie z szokiem”). Uczestniczyła w licznych konferencjach, była także prelegentką na European Trauma Conference w Edynburgu, na konferencji EABP w Atenach w 2004 roku oraz w trakcie obrad Międzynarodowego Komitetu Naukowego w 2010. Przemawiała na wielu uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, Grecji, Kanadzie i na Ukrainie.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści