Wzajemna więź i godność osobista - Instytut Terapii Psychosomatycznej

ITP
Przejdź do treści
Bodynamic
Wzajemna więź i poczucie godności osobistej
Podstawowym założeniem Systemu Bodynamic jest to, że człowiek jest istotą społeczną motywowaną głębokim dążeniem do kontaktu i połączenia z innymi, bez utraty dumy i poczucia godności, poszukującą czegoś, co nazywamy wzajemną więzią.
Analiza Bodynamic jest uważnym i nieustannym poszukiwaniem współzależności i równowagi pomiędzy wzajemną więzią a poczuciem godności osobistej. Mechanizmy obronne uwidaczniające się w charakterze wynikają z głębokiego pragnienia dziecka, by być w jak najbliższej wzajemnej więzi z najważniejszymi osobami w jego życiu, czasem nawet kosztem poczucia własnej godności.
Podobnie jak mogę podtrzymać lub zerwać wzajemną więź, tak samo mogę albo zachować poczucie swojej godności osobistej, albo je porzucić. Aby zachować poczucie godności osobistej w interakcji z innymi, muszę szanować siebie, tak by mój sposób bycia, uczucia i działania były w zgodzie z moim autentycznym ja – z moimi faktycznymi potrzebami, upodobaniami, marzeniami, poglądami.
Mogę stracić poczucie godności wtedy, gdy moja interakcja z drugą osobą lub osobami staje się dla mnie zbyt trudna, do tego stopnia, że wewnątrz siebie czuję potrzebę odsunięcia się i zerwania więzi – jednak nie robię tego. Przeciwnie utrzymuję więź, ale w tym procesie wyrzekam się swojej godności osobistej.
Brak potwierdzania lub wspierania w dzieciństwie podstawowych aspektów i emocji prowadzi do tworzenia mechanizmów obronnych, które stają się źródłem problemów w relacjach w późniejszym życiu.

© 2014. Instytut Terapii Psychosomatycznej. All Rights Reserved.
Skontaktuj się z nami:
Wróć do spisu treści